Skrifterne
Lære og Pagter 12


Afsnit 12

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Joseph Knight sen. i Harmony, Pennsylvania, i maj 1829. Joseph Knight troede på Joseph Smiths udsagn vedrørende dennes besiddelse af de plader, hvorpå Mormons Bog var optegnet, og det arbejde med at oversætte dem, der var i gang på det tidspunkt, og havde flere gange ydet materiel bistand til Joseph Smith og hans skriver, hvilket satte dem i stand til at fortsætte med at oversætte. På Joseph Knights anmodning adspurgte profeten Herren og modtog åbenbaringen.

1-6: De, der arbejder i vingården, skal opnå frelse. 7-9: Alle, der ønsker det og er skikket dertil, kan hjælpe til i Herrens værk.

1 aEt stort og forunderligt værk er ved at tage sin begyndelse blandt menneskenes børn.

2 Se, jeg er Gud; giv agt på mit ord, der er levende og virksomt, skarpere end et tveægget sværd, der sønderdeler både led og marv; giv derfor agt på mit ord.

3 Se, marken er allerede hvid til høst; derfor, den, der ønsker at høste, lad ham svinge sin segl af al sin kraft og høste, mens det er dag, så han kan samle sig evigtvarende frelse for sin sjæl i Guds rige.

4 Ja, hver den, der vil svinge sin segl og høste, han er kaldet af Gud.

5 Derfor, hvis du vil bede mig, skal du få; hvis du vil banke på, skal der lukkes op for dig.

6 Se, eftersom du har bedt, se, så siger jeg dig: Hold mine befalinger, og forsøg at fremme og grundfæste Zions sag.

7 Se, jeg taler til dig og ligeledes til alle dem, der har ønske om at fremme og grundfæste dette værk;

8 og ingen kan hjælpe til i dette værk, medmindre han er aydmyg og fuld af bkærlighed og har ctro, dhåb og enæstekærlighed og er mådeholden i alt, hvad end der bliver betroet ham at tage sig af.

9 Se, jeg er verdens lys og liv, som taler disse ord, giv derfor agt af al kraft, og da er du kaldet. Amen.