Skrifterne
Lære og Pagter 26
forrige næste


Afsnit 26

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (se indledningen til afsnit 24).

1: De får pålæg om at studere skrifterne og at prædike. 2: Loven om fælles samtykke bliver bekræftet.

1 Se, jeg siger jer, at I skal lade jeres tid være viet til at astudere skrifterne og til at prædike og til at bekræfte menigheden i bColesville og til at udføre sådant arbejde på jeres jord, som det er påkrævet, indtil efter at I er draget vestpå for at afholde den næste konference; og da skal det blive tilkendegivet for jer, hvad I skal gøre.

2 Og alt i kirken skal gøres med afælles samtykke med megen bøn og tro, for alt skal I modtage ved tro. Amen.