Skrifterne
Lære og Pagter 9


Afsnit 9

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Oliver bliver formanet til at være tålmodig og bliver opfordret til at stille sig tilfreds med indtil videre at skrive efter oversætterens diktat, snarere end selv at forsøge at oversætte.

1-6: Andre gamle optegnelser mangler endnu at blive oversat. 7-14: Mormons Bog skal oversættes ved studium og ved åndelig bekræftelse.

1 Se, jeg siger dig, min søn, at fordi du ikke aoversatte, sådan som du begærede af mig, og igen begyndte at bskrive for min tjener Joseph Smith jun., så ønsker jeg, at du skal fortsætte, indtil du har afsluttet denne optegnelse, som jeg har betroet ham.

2 Og se, siden har jeg aandre boptegnelser, som jeg vil give dig magt til at kunne hjælpe med til at oversætte.

3 Vær tålmodig, min søn, for jeg anser det for víst, og det er ikke nødvendigt, at du oversætter for øjeblikket.

4 Se, den gerning, som du er kaldet til at udføre, er at skrive for min tjener Joseph.

5 Og se, det er fordi, du ikke fortsatte, sådan som du var begyndt, da du begyndte at oversætte, at jeg har taget dette privilegium fra dig.

6 Du skal ikke amurre, min søn, for jeg anser det for víst, at jeg har handlet mod dig på denne vis.

7 Se, du har ikke forstået det; du er gået ud fra, at jeg ville give dig det, uden at du gjorde dig nogen tanke ud over at spørge mig.

8 Men se, jeg siger dig, at du må agennemtænke det i dit sind; dernæst må du bspørge mig, om det er rigtigt, og hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det cbrænder i dbrystet på dig, således skal du eføle, at det er rigtigt.

9 Men hvis det ikke er rigtigt, får du ikke sådanne følelser, men dine tanker bliver auklare, hvilket får dig til at glemme det, der er urigtigt; derfor kan du ikke skrive det, der er helligt, medmindre det bliver givet dig af mig.

10 Se, hvis du havde vidst dette, kunne du have aoversat; dog er det ikke nødvendigt, at du oversætter nu.

11 Se, det var nødvendigt, da du begyndte, men du afrygtede, og tiden er forpasset, og det er ikke nødvendigt nu;

12 for ser du ikke, at jeg har givet min tjener aJoseph tilstrækkelig styrke, hvorigennem det bliver opvejet? Og jeg har ikke fordømt nogen af jer.

13 Gør dette, som jeg har befalet dig, så skal du få fremgang. Vær trofast, og giv ikke efter for nogen afristelse.

14 aStå fast i den gerning, hvortil jeg har bkaldet dig, så skal ikke et hår på dit hoved gå tabt, og du skal blive cløftet op på den yderste dag. Amen.