Skrifterne
Lære og Pagter 125
forrige næste

Afsnit 125

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i marts 1841, angående de hellige i territoriet Iowa.

1-4: De hellige skal bygge byer og samle sig i Zions stave.

1 Hvad er Herrens vilje angående de hellige i territoriet Iowa?

2 Sandelig, så siger Herren: Jeg siger jer, at hvis de, der akalder sig ved mit navn og bestræber sig på at være mine hellige, hvis de vil gøre min vilje og holde mine befalinger angående sig, så lad dem forsamle sig på de steder, som jeg vil udpege for dem ved min tjener Joseph, og opbygge byer til mit navn, så de kan være forberedt på det, som venter dem i den tid, der kommer.

3 Lad dem opbygge en by til mit navn på jorden over for byen Nauvoo, og lad den få navnet aZarahemla.

4 Og lad alle dem, der kommer fra øst og vest og nord og syd, og som nærer ønske om at bo deri, optage deres arvelod i den såvel som i byen aNashville eller i byen Nauvoo og i alle de bstave, som jeg har udpeget, siger Herren.