Skrifterne
Lære og Pagter 96
forrige næste

Afsnit 96

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833. Den anviser, hvordan Zions by eller stav skal organiseres som et eksempel for de hellige i Kirtland. Anledningen var en konference for højpræster, og det væsentligste emne, der blev taget op til drøftelse, var fordelingen af visse landområder, kendt som Frenchs gård, som kirken ejede i nærheden af Kirtland. Eftersom man på konferencen ikke kunne blive enige om, hvem der skulle have ansvaret for gården, blev alle enige om at adspørge Herren angående sagen.

1: Kirtlands stav i Zion skal gøres stærk. 2-5: Biskoppen skal uddele arvelodderne til de hellige. 6-9: John Johnson skal være medlem af den forenede orden.

1 Se, jeg siger jer: Her er visdom, hvorved I kan vide, hvorledes I skal handle med hensyn til denne sag, for jeg anser det for nødvendigt, at denne astav, som jeg har sat til støtte for Zion, gøres stærk.

2 Lad derfor min tjener Newel K. Whitney tage ansvaret for det sted, som I har nævnt, og på hvilket jeg agter at bygge mit hellige hus.

3 Og videre, lad det blive inddelt i lodder på en vís måde til gavn for dem, som stræber efter en arvelod, sådan som det skal besluttes ved rådslagning iblandt jer.

4 Se derfor til, at I tager jer af denne sag og af den del, der er nødvendig for at gavne min aorden med det formål at bringe mit ord ud til menneskenes børn.

5 For se, sandelig siger jeg jer: Dette er, hvad jeg anser for mest nødvendigt: At mit ord udgår til menneskenes børn med det formål at mildne menneskenes børns hjerte til gavn for jer. Således er det. Amen.

6 Og videre, sandelig siger jeg jer: Jeg anser det for víst og nødvendigt, at min tjener John Johnson, hvis offer jeg har antaget, og hvis bønner jeg har hørt, og til hvem jeg giver et løfte om evigt liv, for så vidt som han fra nu af holder mine befalinger –

7 for han er efterkommer af aJosef og har del i velsignelserne ved det løfte, der blev givet hans fædre –

8 sandelig siger jeg jer: Jeg anser det for nødvendigt, at han bliver medlem af ordenen, så han kan hjælpe til med at bringe mit ord ud til menneskenes børn.

9 Derfor skal I ordinere ham til denne velsignelse, og han skal flittigt bestræbe sig på at afvikle de hæftelser, som er på det hus, som I har nævnt, så han kan bo deri. Således er det. Amen.