Skrifterne
Officiel erklæring 2
forrige

Officiel erklæring 2

Mormons Bog belærer om, at »alle mennesker er lige for Gud« både »sort og hvid, træl og fri, mand og kvinde« (2 Ne 26:33). Gennem kirkens historie er mennesker af enhver race og etnicitet blevet døbt i mange lande og har levet som trofaste medlemmer af kirken. I Joseph Smiths dage blev nogle få sorte mandlige medlemmer af kirken ordineret til præstedømmet. Tidligt i kirkens historie hørte ledere op med at overdrage præstedømmet til sorte brødre af afrikansk afstamning. Kirkens optegnelser giver ikke nogen klar indsigt i oprindelsen til denne praksis. Kirkens ledere mente, at en åbenbaring fra Gud var nødvendig for at ændre denne praksis og søgte bønsomt vejledning. Åbenbaringen kom til kirkens præsident Spencer W. Kimball og blev bekræftet for andre kirkeledere i templet i Salt Lake City den 1. juni 1978. Åbenbaringen fjernede alle de restriktioner med hensyn til race, der engang havde været gældende for præstedømmet.

Til alle i sagen interesserede:

Den 30. september 1978, ved oktoberkonferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, blev følgende forelagt af præsident N. Eldon Tanner, førsterådgiver i Det Første Præsidentskab i kirken:

I begyndelsen af juni i år bekendtgjorde Det Første Præsidentskab, at præsident Spencer W. Kimball havde modtaget en åbenbaring, der gjorde det muligt for alle værdige mandlige medlemmer af kirken at modtage præstedømmet og tempelvelsignelserne. Præsident Kimball har bedt mig om at orientere konferencen om, at han efter at have modtaget denne åbenbaring, som han modtog efter langvarig meditation og bøn i det hellige tempels hellige værelser, forelagde den for sine rådgivere, som anerkendte og antog den. Den blev derpå forelagt De Tolv Apostles Kvorum, som enstemmigt antog den, og blev efterfølgende forelagt alle andre generalautoriteter, som ligeledes enstemmigt antog den.

Præsident Kimball har bedt mig om nu at oplæse dette brev:

Den 8. juni 1978

Til alle overordnede og lokale præstedømmeledere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige over hele verden:

Kære brødre

Idet vi har været vidne til udbredelsen af Herrens værk over hele jorden, har vi været taknemlige over, at mennesker fra mange folkeslag har været lydhøre over for budskabet om det gengivne evangelium og i stadigt stigende antal har tilsluttet sig kirken. Dette har følgelig inspireret os med et ønske om at kunne tilbyde hvert værdigt medlem af kirken alle de privilegier og velsignelser, som evangeliet giver.

Idet vi har været opmærksomme på de løfter, der er blevet givet af kirkens profeter og præsidenter, som er gået forud for os, om, at alle de af vore brødre, som er værdige, på et vist tidspunkt i Guds evige plan kan modtage præstedømmet, og idet vi har været vidne til trofastheden hos dem, som præstedømmet har været forholdt, har vi bedt længe og oprigtigt for disse, vore trofaste brødre, og har tilbragt mange timer i templets øverste værelse med at anråbe Herren om guddommelig vejledning.

Han har hørt vore bønner og har ved åbenbaring bekræftet, at den længe forjættede dag er kommet, da hver trofast, værdig mand i kirken kan modtage det hellige præstedømme med magt til at udøve dets guddommelige myndighed og sammen med sine kære nyde enhver velsignelse, som kommer derfra, herunder templets velsignelser. Som følge heraf kan alle værdige mandlige medlemmer af kirken blive ordineret til præstedømmet uden hensyn til race eller hudfarve. Præstedømmets ledere pålægges at følge retningslinjerne om omhyggeligt at interviewe alle kandidater i forbindelse med ordination til enten det aronske eller det melkisedekske præstedømme for at sikre sig, at de opfylder de fastsatte standarder for værdighed.

Vi erklærer højtideligt, at Herren nu har kundgjort sin vilje til velsignelse for alle sine børn overalt på jorden, som vil lytte til hans bemyndigede tjeneres røst og forberede sig til at modtage enhver af evangeliets velsignelser.

Med venlig hilsen

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Det Første Præsidentskab

Idet vi anerkender Spencer W. Kimball som profet, seer og åbenbarer samt præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, foreslås det, at vi som konstitueret forsamling anerkender denne åbenbaring som Herrens ord og vilje. Alle, der er for, vær venlig at vise det ved at række højre hånd op. Er der nogen imod, da det samme tegn.

Beslutningen om at støtte ovennævnte forslag var enstemmig til fordel for forslaget.

Salt Lake City, Utah, den 30. september 1978.