Skrifterne
Lære og Pagter 113


Afsnit 113

Svar på visse spørgsmål angående Esajas’ ord givet ved profeten Joseph Smith i eller nær Far West, Missouri, i marts 1838.

1-6: Isajs stub; den kvist, der skyder derfra; og Isajs rod bliver forklaret nærmere. 7-10: Zions spredte rester har ret til præstedømmet og bliver formanet til at vende tilbage til Herren.

1 Hvem er aIsajs stub, som omtales i det 1., 2., 3., 4. og 5. vers i det 11. kapitel af Esajas’ Bog?

2 Sandelig, så siger Herren: Det er Kristus.

3 Hvad er den kvist, som omtales i det første vers i det 11. kapitel af Esajas’ Bog, og som skulle skyde fra Isajs stub?

4 Se, så siger Herren: Det er en tjener i Kristi hænder, som er efterkommer af Isaj såvel som af aEfraim, eller af Josefs hus, og på hvem der er lagt stor bmagt.

5 Hvad er Isajs rod, som omtales i det 10. vers af det 11. kapitel?

6 Se, så siger Herren: Det er en efterkommer af Isaj, såvel som af Josef, hvem præstedømmet og anøglerne til riget rettelig tilhører, så han kan være et bbanner, og så han kan cindsamle mit folk i de sidste dage.

7 Spørgsmål fra Elias Higbee: Hvad menes der med befalingen i Esajas’ Bog, 52. kapitel, 1. vers, som lyder: Ifør dig din styrke, o Zion! Og hvilket folk hentydede Esajas til?

8 Han hentydede til dem, som Gud ville kalde i de sidste dage, og som skulle besidde præstedømmemagt til at agenrejse Zion og forløse Israel; og at iføre sig sin bstyrke er at iføre sig præstedømmets myndighed, som hun, Zion, har cret til ved afstamning, og også igen at opnå den magt, som hun havde mistet.

9 Hvad skal vi forstå ved, at Zion frigør sig af sine halslænker, 2. vers?

10 Vi skal forstå, at de aspredte rester bliver formanet til at bvende tilbage til Herren, hvorfra de er faldet, og hvis de gør dette, så er Herrens løfte, at han vil tale til dem, eller give dem åbenbaring. Se det 6., 7. og 8. vers. Hendes halslænker er Guds forbandelser over hende, eller Israels rester i deres spredte tilstand blandt ikke-jøderne.