Skrifterne
Lære og Pagter 8
forrige næste

Afsnit 8

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Under oversættelsen af Mormons Bog ønskede Oliver, der fortsatte med at virke som skriver og skrev efter profetens diktat, at blive udrustet med oversættelsesgaven. Herren besvarede hans bøn ved at give denne åbenbaring.

1-5: Åbenbaring finder sted ved Helligåndens kraft. 6-12: Kundskab om Guds hemmeligheder og kraft til at oversætte gamle optegnelser opnås ved tro.

1 aOliver Cowdery, sandelig, sandelig siger jeg dig, at så vist som Herren, der er din Gud og din forløser, lever, lige så vist skal du få bkundskab om, hvad end du cbeder om i tro med et ærligt hjerte, overbevist om at du skal få kundskab angående indgraveringerne på gamle doptegnelser, som er ældgamle, og som indeholder de dele af mine skrifter, om hvilke der er blevet talt ved min Ånds etilkendegivelse.

2 Ja, se, jeg vil atale til dig i dit sind og i dit bhjerte ved cHelligånden, som skal komme over dig, og som skal bo i dit hjerte.

3 Se nu, dette er åbenbarelsens ånd; se, dette er den ånd, ved hvilken Moses bragte Israels børn gennem aDet Røde Hav på tør grund.

4 Dette er altså din gave; gør brug af den, og velsignet er du, for den skal udfri dig af dine fjenders hænder, når de ellers, hvis det ikke var således, ville slå dig ihjel og bringe din sjæl til undergang.

5 O, husk disse aord, og hold mine befalinger. Husk, at dette er din gave.

6 Se, dette er ikke din eneste gave, for du har en anden gave, som er Arons gave; se, den har oplyst dig om meget;

7 se, der er ingen anden kraft end Guds kraft, der kan bevirke, at denne, Arons, gave forbliver hos dig.

8 Tvivl derfor ikke, for det er Guds gave, og du skal holde den i dine hænder og udføre forunderlige gerninger; og ingen magt skal være i stand til at tage den ud af hænderne på dig, for den er Guds gerning.

9 Og derfor, hvad du end beder mig oplyse dig om ved dette middel, det vil jeg give dig, og du skal få kundskab om det.

10 Husk, at uden atro kan du intet gøre; bed derfor i tro. Tag ikke let på dette; bbed ikke om det, som du ikke bør.

11 Bed for, at du må kende Guds hemmeligheder, at du må kunne aoversætte og få kundskab fra alle disse ældgamle optegnelser, som har været skjult, og som er hellige; og i overensstemmelse med din tro skal det blive gjort for dig.

12 Se, det er mig, der har talt det, og jeg er den, som har talt til dig fra begyndelsen. Amen.