Skrifterne
Lære og Pagter 95


Afsnit 95

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833. Denne åbenbaring er en fortsættelse af de guddommelige befalinger om at bygge et hus til tilbedelse og undervisning, Herrens hus (se afsnit 88:119-136).

1-6: De hellige bliver revset for ikke at have bygget Herrens hus. 7-10: Herren ønsker at bruge sit hus, så han kan begave sit folk med kraft fra det høje. 11-17: Huset skal indvies som et sted til tilbedelse og til apostlenes skole.

1 Sandelig, så siger Herren til jer, som jeg elsker, og dem, som jeg elsker, arevser jeg også, så deres synder må blive btilgivet dem, for med revselsen bereder jeg en vej til deres cudfrielse fra alle former for dfristelser, og jeg har elsket jer –

2 derfor må I nødvendigvis revses og stå irettesat for mit ansigt;

3 for I har begået en meget alvorlig synd mod mig derved, at I ikke i alle henseender har givet agt på den store befaling, som jeg har givet jer angående bygningen af mit ahus

4 til den forberedelse, hvormed jeg agter at forberede mine apostle til at abeskære min vingård for sidste gang, så jeg kan udføre min bsælsomme gerning, så jeg kan cudøse min Ånd over alt kød –

5 men se, sandelig siger jeg jer, at der er mange, som er blevet ordineret blandt jer, og som jeg har kaldet, men kun få af dem er audvalgt.

6 De, der ikke er udvalgt, har begået en meget alvorlig synd derved, at de vandrer i amørke ved højlys dag.

7 Og af denne grund har jeg givet jer den befaling, at I skal indkalde jeres ahøjtidelige forsamling, så jeres bfaste og jeres udtryk for sorg må stige op for ørerne af cHerren Sebaot, der, når det oversættes, betyder dskaberen af den første dag, begyndelsen og enden.

8 Ja, sandelig siger jeg jer: Jeg gav jer den befaling, at I skulle bygge et hus, i hvilket hus jeg agter at abegave dem, som jeg har udvalgt, med kraft fra det høje;

9 for dette er aFaderens løfte til jer; derfor befaler jeg jer at vente ligesom mine apostle i Jerusalem.

10 Men mine tjenere begik en meget alvorlig synd; og der opstod astridigheder i bprofeternes skole, hvilket foruroligede mig meget, siger Herren; derfor sendte jeg dem ud for at blive revset.

11 Sandelig siger jeg jer: Det er min vilje, at I skal bygge et hus. Hvis I holder mine befalinger, skal I få kraft til at bygge det.

12 Hvis I aikke holder mine befalinger, skal Faderens bkærlighed ikke forblive hos jer, derfor skal I vandre i mørke.

13 Se, her er visdom og Herrens vilje – lad huset bygge, men ikke på verdens måde, for jeg tillader jer ikke, at I skal leve på verdens måde;

14 lad det derfor bygge på den måde, som jeg skal vise tre af jer, som I skal udpege og ordinere til denne magt.

15 Og størrelsen på det skal være femoghalvtreds fod i bredden, og lad det være femogtres fod i længden indvendigt.

16 Og lad den nedre del af det indre rum blive helliget mig til jeres forrettelse af nadveren og til jeres forkyndelse og jeres faste og jeres bønner og aopsendelsen af jeres helligste ønsker til mig, siger Herren.

17 Og lad den øvre del af det indre rum blive helliget mig til skole for mine apostle, siger Sønnen aAhman, eller med andre ord Alfus, eller med andre ord Omegus, nemlig Jesus Kristus, jeres bHerre. Amen.