Skrifterne
Lære og Pagter 74


Afsnit 74

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Wayne County, New York i 1830. Endog før organiseringen af kirken var der opstået spørgsmål om den rette måde at døbe på, hvilket førte Profeten til at søge svar på emnet. I Joseph Smiths historie anføres det, at denne åbenbaring er en forklaring på Første Korintherbrev 7:14, et skriftsted, der ofte var blevet brugt til at retfærdiggøre barnedåb.

1-5: Paulus råder kirken på hans tid til ikke at holde Moseloven. 6-7: Små børn er hellige og er helliggjorte i kraft af forsoningen.

1 For den aikke-troende mand er helliggjort ved hustruen, og den ikke-troende hustru er helliggjort ved manden; ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige.

2 Se, i apostlenes dage blev loven om omskærelse praktiseret blandt alle de jøder, som ikke troede på Jesu Kristi evangelium.

3 Og det skete, at der opstod en heftig astrid blandt folket angående loven om bomskærelse, for den ikke-troende nærede ønske om, at hans børn skulle omskæres og blive underlagt cMoseloven, hvilken lov var blevet opfyldt.

4 Og det skete, at de børn, der var blevet opdraget i lydighed mod Moseloven, gav agt på deres fædres aoverleveringer og troede ikke på Kristi evangelium, hvorved de blev vanhellige.

5 Af denne grund skrev apostlen derfor til kirken og gav dem en befaling, ikke af Herren, men af sig selv, om, at en troende ikke skulle aforene sig med en ikke-troende; medmindre de opgav bMoseloven,

6 så deres børn kunne forblive uomskårne; og så den overlevering kunne blive afskaffet, som siger, at små børn er vanhellige; for den fandtes blandt jøderne;

7 men små abørn er bhellige, idet de er blevet chelliggjort ved Jesu Kristi dforsoning; og det er det, skrifterne betyder.