Skrifterne
Lære og Pagter 2
forrige næste

Afsnit 2

Et uddrag af Joseph Smiths historie, der gengiver de ord, som englen Moroni talte til profeten Joseph Smith, mens denne var i sin fars hus i Manchester, New York, om aftenen den 21. september 1823. Moroni var den sidste af en lang række historikere, som havde udfærdiget den optegnelse, der nu foreligger for verden som Mormons Bog. (Sammenlign med Malakias’ Bog 3:23-24; og med afsnit 27:9; 110:13-16 og 128:18).

1: Profeten Elias skal åbenbare præstedømmet. 2-3: Løfterne til fædrene bliver plantet i børnenes hjerte.

1 Se, jeg vil åbenbare præstedømmet for jer ved aprofeten Elias’ hånd, før Herrens bstore og frygtelige dag kommer.

2 Og ahan skal i børnenes hjerte plante de bløfter, der blev givet til fædrene, og børnenes hjerte skal vende sig til deres fædre.

3 Hvis det ikke var således, ville hele jorden blive lagt fuldstændig øde ved hans komme.