Skrifterne
Lære og Pagter 114
forrige næste

Afsnit 114

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 11. april 1838.

1-2: Kirkestillinger, der beklædes af dem, der ikke er trofaste, vil blive givet til andre.

1 Sandelig, så siger Herren: Det er visdom for min tjener David W. Patten, at han afvikler alle sine forretninger, så hurtigt som det er ham muligt, og afhænder sine varer, så han kan udføre en mission for mig til næste forår sammen med andre, ja, tolv, ham selv iberegnet, for at vidne om mit navn og bringe glædelige tidender til hele verden.

2 For sandelig, så siger Herren, at for så vidt som der blandt jer findes sådanne, som fornægter mit navn, skal andre asættes i deres bsted og modtage deres tilsynsgerning. Amen.