Skrifterne
Lære og Pagter 17
forrige næste


Afsnit 17

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York, i juni 1829, før de så de plader, som indeholdt den optegnelse, der udgør Mormons Bog. Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, havde ved oversættelsen af de plader, der rummer Mormons Bog, erfaret, at der ville blive udpeget tre særlige vidner (se Eter 5:2-4; 2 Ne 11:3 og 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris var tilskyndet af et inspireret ønske om at blive de tre særlige vidner. Profeten adspurgte Herren, og som svar blev denne åbenbaring givet gennem Urim og Tummim.

1-4: Ved tro skal de tre vidner se pladerne og andre hellige ting. 5-9: Kristus aflægger vidnesbyrd om Mormons Bogs guddommelighed.

1 Se, jeg siger jer, at I må forlade jer på mit ord. Hvis I gør dette med hjertets faste forsæt, skal I få apladerne at bse, og ligeledes brystskjoldet, Labans csværd, dUrim og Tummim, der blev givet til eJereds bror på bjerget, da han talte med Herren fansigt til ansigt, og den gmirakuløse vejviser, som Lehi fik, mens han var i ørkenen i grænseegnene op til hDet Røde Hav.

2 Og det er ved jeres tro, at I skal få dem at se, ja, ved den tro, som de fordums profeter havde.

3 Og efter at I har fået tro og har set dem med jeres øjne, skal I avidne om dem ved Guds kraft;

4 og dette skal I gøre, for at min tjener Joseph Smith jun. ikke skal blive bragt i vanry, og for at jeg kan føre mine retfærdige formål med hensyn til menneskenes børn ud i livet ved dette værk.

5 Og I skal vidne om, at I har set dem, ligesom min tjener Joseph Smith jun. har set dem; for det er ved min kraft, at han har set dem, og det er fordi, han havde tro.

6 Og han har oversat abogen, nemlig den bdel som jeg har befalet ham, og så sandt som jeres Herre og jeres Gud lever, er den sand.

7 Altså har I modtaget den samme kraft og den samme tro og den samme gave som han.

8 Og hvis I holder disse, mine sidste befalinger, som jeg har givet jer, skal ahelvedes porte ikke få magt over jer, for min bnåde er tilstrækkelig for jer, og I skal blive cløftet op på den yderste dag.

9 Og jeg, Jesus Kristus, jeres aHerre og jeres Gud, har talt det til jer, for at jeg kan føre mine retfærdige formål med hensyn til menneskenes børn ud i livet. Amen.