Eters Bog 5
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 5

  Tre vidner og værket selv skal stå som et vidnesbyrd om Mormons Bogs sandhed.

  1 Og se, jeg, Moroni, har efter min hukommelse skrevet de ord, som blev mig befalet; og jeg har fortalt dig om det, som jeg har aforseglet; rør det derfor ikke i den hensigt, at du vil oversætte det, for det er dig forbudt, medmindre Gud siden hen anser det for víst.

  2 Og se, du kan blive begunstiget, så du kan få lov til at vise pladerne til adem, som skal hjælpe med til at bringe dette værk frem;

  3 og ved Guds kraft skal de blive vist til atre; og derfor skal de med vished bvide, at dette er csandt.

  4 Og ved tre avidners mund skal dette blive stadfæstet; og de tre vidners vidnesbyrd og dette værk, hvori Guds kraft skal vises, og også hans ord, hvorom Faderen og Sønnen og Helligånden aflægger vidnesbyrd – og alt dette skal stå som et vidnesbyrd mod verden på den yderste dag.

  5 Og dersom de omvender sig og akommer til Faderen i Jesu navn, skal de blive modtaget i Guds rige.

  6 Og se, afgør selv, om jeg har nogen myndighed til dette, for I skal vide, at jeg har myndighed, når I ser mig, og vi skal stå foran Gud på den yderste dag. Amen.