Skrifterne
De tre vidners vidnesbyrd
tidligere næste

De tre vidners vidnesbyrd

Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, til hvem dette værk vil nå: At vi ved Gud Faderens og vor Herre Jesu Kristi nåde har set de plader, som indeholder denne optegnelse, som er en optegnelse om Nefis folk og også om lamanitterne, deres brødre, og også om Jereds folk, der kom fra tårnet, om hvilket der er blevet talt. Og vi ved også, at de er blevet oversat ved Guds gave og kraft, for hans røst har kundgjort det for os; derfor ved vi med vished, at værket er sandt. Og vi vidner også om, at vi har set de indgraveringer, som er på pladerne, og de er blevet os vist ved Guds og ikke noget menneskes kraft. Og vi kundgør med højtidelige ord, at en engel fra Gud kom ned fra himlen, og han bragte pladerne og lagde dem for vore øjne, så vi så og betragtede dem og indgraveringerne på dem; og vi ved, at det er ved Gud Faderens og vor Herre Jesu Kristi nåde, at vi så dem og aflægger vidnesbyrd om, at dette er sandt. Og det er vidunderligt i vore øjne. Men Herrens røst befalede os, at vi skulle aflægge vidnesbyrd om det; derfor aflægger vi for at være lydige mod Guds befalinger vidnesbyrd om dette. Og vi ved, at hvis vi er trofaste i Kristus, vil vi gøre vore klæder rene for alle menneskers blod og blive fundet uplettede for Kristi dommersæde og skal bo hos ham i evighed i himlene. Og ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som er én Gud. Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris