Skrifterne
Indledning
tidligere næste

Indledning

Mormons Bog er et helligt skrift, der kan sammenlignes med Bibelen. Den er en optegnelse om, hvordan Gud har handlet med fordums indbyggere på det amerikanske kontinent, og indeholder det evigtvarende evangeliums fylde.

Bogen blev skrevet af mange fordums profeter ved profetiens og åbenbarelsens ånd. Deres ord, skrevet på guldplader, blev citeret og forkortet af en profet-historiker ved navn Mormon. Optegnelsen giver en beretning om to store civilisationer. Den ene kom fra Jerusalem i 600 f.Kr. og delte sig senere i to folkeslag, kendt som nefitterne og lamanitterne. Den anden kom langt tidligere, da Herren forvirrede tungemålet ved Babelstårnet. Denne gruppe er kendt som jereditterne. Efter tusinder af år blev de alle udryddet med undtagelse af lamanitterne, og de er blandt de amerikanske indianeres forfædre.

Den væsentligste begivenhed, der er nedskrevet i Mormons Bog, er Herren Jesu Kristi personlige tjenestegerning blandt nefitterne kort efter hans opstandelse. I bogen bliver evangeliets lærdomme forklaret, frelsesplanen bliver skitseret, og mennesker får fortalt, hvad de må gøre for at opnå fred i dette liv og evig frelse i livet herefter.

Efter at Mormon havde afsluttet sin beretning, overdrog han den til sin søn Moroni, som tilføjede nogle få ord af sine egne og skjulte pladerne i højen Cumora. Den 21. september 1823 viste den samme Moroni, der da var en herliggjort, opstanden person, sig for profeten Joseph Smith og instruerede ham med hensyn til den gamle optegnelse og den fastsatte oversættelse af den til engelsk.

Da tiden var inde, blev pladerne overdraget til Joseph Smith, der oversatte dem ved Guds gave og kraft. Optegnelsen er nu udgivet på mange sprog som et nyt og yderligere vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er den levende Guds Søn, og at alle, der vil komme til ham og adlyde hans evangeliums love og ordinancer, kan blive frelst.

Om denne optegnelse sagde profeten Joseph Smith: »Jeg fortalte brødrene, at Mormons Bog var den mest korrekte bog på jorden og vor religions slutsten, og at et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne i den end i nogen anden bog.«

Ud over Joseph Smith lod Herren elleve andre se guldpladerne og være særlige vidner om Mormons Bogs sandhed og guddommelighed. Deres skriftlige vidnesbyrd er medtaget heri som »De tre vidners vidnesbyrd« og »De otte vidners vidnesbyrd«.

Vi opfordrer alle mennesker overalt til at læse Mormons Bog, til i hjertet at grunde over det budskab, den indeholder, og til derefter at spørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om bogen er sand. De, der følger denne anvisning og spørger i tro, vil få et vidnesbyrd om dens sandhed og guddommelighed ved Helligåndens kraft. (Se Moro 10:3-5).

De, der får dette guddommelige vidnesbyrd fra den hellige Ånd, vil også ved den samme kraft komme til vished om, at Jesus Kristus er verdens frelser, at Joseph Smith er hans åbenbarer og profet i disse sidste dage, og at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Herrens rige, der endnu engang er blevet oprettet på jorden som forberedelse til Messias’ andet komme.