Skrifterne
Illustrationer
tidligere næste

Illustrationer

Herren Jesus Kristus

Maleri: Heinrich Hofmann

Profeten Joseph Smith

Maleri: Alvin Gittins

Se »Profeten Joseph Smiths Vidnesbyrd«, side ⅩⅠ-ⅩⅣ

Lehi finder Liahona

Maleri: Arnold Friberg

Se Nefis Første Bog 16, side 37-40

Lehi og hans følge ankommer til det forjættede land

Maleri: Arnold Friberg

Se Nefis Første Bog 18, side 45-48

Alma døber i Mormons vande

Maleri: Arnold Friberg

Se Mosijas Bog 18, side 201-204

Lamanitten Samuel profeterer

Maleri: Arnold Friberg

Se Helamans Bog 16, side 464-466

Jesus Kristus besøger det amerikanske kontinent

Maleri: John Scott

Se Tredje Nefi 11, side 490-493

Moroni graver den nefitiske optegnelse ned

Maleri: Tom Lovell

Se Mormons Bog 8, side 550-553