Skrifterne
Lære og Pagter 85


Afsnit 85

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832. Dette afsnit er et uddrag af et brev fra profeten til William W. Phelps, som boede i Independence, Missouri. Det besvarer spørgsmål om de hellige, som var flyttet til Zion, men som ikke havde fulgt befalingen om at indvie deres ejendom og derfor ikke havde modtaget deres arvelod i henhold til den fastlagte orden i kirken.

1-5: Arvelodder i Zion skal modtages ved helligelse. 6-12: En, der er mægtig og stærk, vil give de hellige deres arvelod i Zion.

1 Herrens skriver, som han har udpeget, har den pligt at føre en historisk optegnelse og en almindelig akirkeprotokol om alt det, som sker i Zion, og om alle dem, som bhelliger ejendele og efter loven får arvelodder fra biskoppen;

2 og også om deres livsførelse, deres tro og gerninger; også om de frafaldne, der falder fra efter at have modtaget deres arvelodder.

3 Det er i modstrid med Guds vilje og befaling, at de, som ikke modtager deres arvelod ved ahelligelse i overensstemmelse med hans lov, som han har givet, så han kan afkræve sit folk btiende for at berede dem til chævnens og opbrændelsens dag, skal have deres navne indskrevet sammen med Guds folk.

4 Ej heller må deres slægtsregister føres eller forefindes, hvor det kan blive fundet i nogen af kirkens optegnelser eller i dens historie.

5 Deres navne skal ikke findes nedskrevet i aGuds lovbog, ej heller navnene på deres fædre eller navnene på deres børn, siger Hærskarers Herre.

6 Ja, således siger den astille, sagte røst, der hvisker gennem alt og bgennemborer det, og ofte får den mine knogler til at skælve, når den tilkendegiver sig og siger:

7 Og det skal ske, at jeg, Gud Herren, skal sende en, som er mægtig og stærk, og som holder magtens scepter i sin hånd, og som er iklædt lys som en klædning, og hvis mund skal ytre ord, evige ord, mens hans indre skal være en kilde af sandhed, for at bringe orden i Guds husstand og for at tilordne arvelodderne til de hellige, hvis navne, tillige med navnene på deres fædre og deres børn, findes indskrevet i Guds lovbog;

8 mens den mand, som er blevet kaldet af Gud og udpeget, og som rækker sin hånd ud for at støtte aGuds ark, skal falde for dødens pil, ligesom et træ, der bliver ramt af den lysende tordenkile.

9 Og alle de, som ikke findes indskrevet i amindebogen, skal ikke finde nogen arv på den dag, men de skal sønderhugges, og de skal få deres del blandt ikke-troende, hvor der er bjammer og tænderskæren.

10 Dette siger jeg ikke af mig selv; derfor, som Herren taler, således vil han også opfylde det.

11 Og de, som er af det høje præstedømme, og hvis navn ikke findes indskrevet i alovbogen, eller som findes at være bfaldet fra eller at være blevet cudelukket af kirken, såvel de som af det mindre præstedømme eller medlemmerne, skal på den dag ikke finde nogen arvelod blandt den Højestes hellige;

12 derfor skal det gå dem, som det gik præstens børn, sådan som det findes nedskrevet i det andet kapitel og enogtres- og toogtresindstyvende vers af Ezras Bog.