Skrifterne
Lære og Pagter 54
forrige næste

Afsnit 54

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, den 10. juni 1831. Medlemmer af kirken, der boede i Thompson, Ohio, var splittede i spørgsmål, der drejede sig om indvielsen af ejendom. Selviskhed og grådighed kom til udtryk. Efter sin mission til shakerne (se indledningen til afsnit 49) havde Leman Copley brudt sin pagt om at vie sin store gård som en arvelod til de hellige, der ankom fra Colesville, New York. Som følge heraf havde Newel Knight (leder af de medlemmer, der boede i Thompson) og andre ældster henvendt sig til profeten og spurgte om, hvordan de skulle forholde sig. Profeten adspurgte Herren og modtog denne åbenbaring, der befaler medlemmerne i Thompson til at forlade Leman Copleys gård og rejse til Missouri.

1-6: De hellige skal holde evangeliets pagt for at blive vist barmhjertighed. 7-10: De skal være tålmodige i modgang.

1 Se, så siger Herren, ja, aAlfa og Omega, begyndelsen og enden, ja, den, der blev bkorsfæstet for verdens synder –

2 se, sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Newel Knight: Du skal stå fast i det embede, hvortil jeg har udpeget dig.

3 Og hvis dine brødre ønsker at undslippe deres fjender, så lad dem omvende sig fra alle deres synder og blive oprigtigt aydmyge over for mig og angerfulde.

4 Og eftersom den apagt, som de har sluttet med mig, er blevet brudt, så er den blevet bugyldig og virkningsløs.

5 Og ve ham, ved hvem denne aforsyndelse sker; for det havde været bedre for ham, at han var blevet druknet i havets dyb.

6 Men velsignede er de, som har holdt pagten og iagttaget befalingen, for de skal blive vist abarmhjertighed.

7 Derfor, gå nu i gang, og flygt fra landet, for at jeres fjender ikke skal komme over jer; og begiv jer af sted, og udpeg, hvem I vil, til at være jeres leder og til at betale penge på jeres vegne.

8 Og således skal I begive jer af sted ud i de vestlige egne, til aMissouris land, til de egne, der grænser op til lamanitterne.

9 Og efter at I har fuldendt rejsen, se, så siger jeg jer: Søg da et alevebrød som andre mennesker, indtil jeg gør en plads rede for jer.

10 Og videre, vær atålmodige i modgang, indtil bjeg kommer, og se, jeg kommer hastigt og med mig min belønning, og de, som har csøgt mig tidligt, skal finde dhvile for deres sjæl. Således er det. Amen.