Barmhjertighed
    Footnotes

    Barmhjertighed

    En medfølende, mild og tilgivende indstilling. Barmhjertighed er et af Guds karaktertræk. Jesus Kristus tilbyder os barmhjertighed gennem sit sonoffer.