Tjene
    Footnotes
    Theme

    Tjene

    At fremme Herrens værk på jorden. Guds udvalgte tjenere skal kaldes af Gud for at kunne tjene ham. Når sande tjenere gør det, Herren ønsker, repræsenterer de Herren i deres officielle virke og handler på hans vegne (L&P 64:29) og udfører derved det arbejde, som er nødvendigt for menneskenes frelse. Herren har indsat apostle, profeter, evangelister, højpræster, halvfjerdsere, ældster, biskopper, præster, lærere, diakoner, hjælpere og regeringer til at fuldkommengøre de hellige og hans værk (1 Kor 12:12-28; Ef 4:11-16; L&P 20; 107).