Mosija, Benjamins søn
  Footnotes
  Theme

  Mosija, Benjamins søn

  En retfærdig nefitisk konge og profet fra Mormons Bog. Mosija fulgte sin fars retfærdige eksempel (Mosi 6:4-7). Han oversatte de 24 guldplader, som rummede jereditternes optegnelser (Mosi 28:17).

  Mosijas Bog

  En af bøgerne i Mormons Bog. Kapitlerne 1-6 rummer kong Benjamins stærke tale til sit folk. De blev grebet af Herrens Ånd og omvendte sig, så de ikke længere nærede noget ønske om at gøre ondt. Kapitlerne 7-8 beretter om en gruppe nefitter, som havde bosat sig i lamanitternes land. Der blev sendt en ekspedition ud for at søge efter dem. Ammon, der var leder for denne ekspedition, fandt dem og fik fortalt beretningen om deres lidelser under lamanitisk undertrykkelse. Kapitlerne 9-24 beskriver denne undertrykkelse og fortæller, hvordan deres ledere – Zeniff, Noa og Limhi – levede under lamanitterne. Profeten Abinadis martyrium findes også beskrevet her. Alma blev omvendt under forhøret af Abinadi. Kapitlerne 25-28 indeholder beretningen om, hvordan Almas søn og kong Mosijas fire sønner blev omvendt. I kapitel 29 anbefaler kong Mosija, at monarkiet bliver erstattet af et dommerstyre. Alma den Yngre, søn af Alma, blev valgt til landets første overdommer.