Enosh, Jakobs søn
  Footnotes
  Theme

  Enosh, Jakobs søn

  En nefitisk profet og historieskriver fra Mormons Bog, som bad om og fik forladelse for sine synder ved sin tro på Kristus (En 1:1-8). Herren indgik pagt med Enosh om, at Mormons Bog skulle bringes til lamanitterne (En 1:15-17).

  Enoshs Bog

  En bog i Mormons Bog, som beretter om Enoshs bøn til Herren om tilgivelse for sig selv, for sit folk og for andre. Herren lovede ham, at Mormons Bog skulle blive bevaret og givet til lamanitterne på et senere tidspunkt. Skønt bogen kun består af ét kapitel, rummer den den gribende beretning om en mand, som søgte Gud i bøn, levede i lydighed mod Guds befalinger, og som inden sin død glædede sig over sin kundskab om Forløseren.