Jakob, Herrens bror
  Footnotes
  Theme

  Jakob, Herrens bror

  Omtales i Det Nye Testamente. Jakob var bror til Herren (Gal 1:19) og Joses (Josef), Simon, Judas og nogle søstre (Matt 13:55-56; Mark 6:3; Jud 1:1). Han var også kendt som Jakob den Retfærdige og spillede en betydningsfuld rolle i kirken i Jerusalem (ApG 12:17; 15:13; 1 Kor 15:7; Gal 2:9-12). Han er formentlig forfatter til Jakobsbrevet.

  Jakobsbrevet

  Et brev, stilet til Israels tolv stammer, som var spredt blandt andre folkeslag, og det er formentlig skrevet i Jerusalem. Brevet indeholder nogle klare udtalelser om praktisk religion, deriblandt det vigtige råd i kapitel 1 om, at hvis et menneske står tilbage i visdom, skal han bede Gud om hjælp (Jak 1:5-6; JS-H 1:9-20). Kapitel 2 omhandler tro og gerninger. Kapitlerne 3-4 beskriver nødvendigheden af at styre sin tunge og opfordrer de hellige til ikke at tale ondt om hinanden. Kapitel 5 opmuntrer de hellige til at være tålmodige og bede ældsterne om en velsignelse, når de er syge. Det beskriver også velsignelserne ved at være med til at omvende andre. Jakobsbrevet er nu en bog i Det Nye Testamente.