Skrifterne
Lære og Pagter 34
forrige næste

Afsnit 34

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 1830. Broder Pratt var på dette tidspunkt nitten år gammel. Han var blevet omvendt og døbt, da han for første gang, seks uger forinden, havde hørt det gengivne evangelium blive prædiket af sin broder, Parley P. Pratt. Denne åbenbaring blev modtaget i Peter Whitmer sen.s hjem.

1-4: De trofaste bliver Guds sønner i kraft af forsoningen. 5-9: Forkyndelsen af evangeliet bereder vejen for det andet komme. 10-12: Profeti finder sted ved Helligåndens kraft.

1 Min søn aOrson, lyt og hør og se, hvad jeg, Gud Herren, vil sige til dig, ja, jeg Jesus Kristus, din forløser –

2 verdens alys og liv, et lys, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke –

3 der aelskede verden så meget, at bhan cgav sit eget liv, for at så mange, som ville tro, kunne blive dGuds sønner. Derfor er du min søn;

4 og avelsignet er du, fordi du har vist tro;

5 og mere velsignet er du, fordi du er akaldet af mig til at prædike mit evangelium –

6 til at opløfte din røst som med en basuns lyd, både længe og højt, og aråbe omvendelse til en svigagtig og afsporet slægt og berede Herrens vej for hans bandet komme.

7 For se, sandelig, sandelig siger jeg dig: aTiden er snart for hånden, da jeg skal komme i en bsky med magt og stor herlighed.

8 Og det skal blive en astor dag, når jeg kommer, for alle folkeslag skal bbæve.

9 Men førend denne store dag kommer, skal solen blive formørket og månen blive forvandlet til blod; og stjernerne skal nægte at skinne, og nogle skal falde, og store ødelæggelser venter de ugudelige.

10 Opløft derfor din røst og ahold dig ikke tilbage, for Gud Herren har talt; profetér derfor, og det skal blive givet ved bHelligåndens kraft.

11 Og hvis du er trofast, se, da er jeg med dig, indtil jeg kommer –

12 og sandelig, sandelig siger jeg dig: Jeg kommer hastigt. Jeg er din Herre og din forløser. Så ske det. Amen.