Skrifterne
Lære og Pagter 40


Afsnit 40

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon ved Fayette, New York, den 6. januar 1831. Lige før optegnelsen af denne åbenbaring anføres det i profetens historie: »Eftersom James [Covel] fornægtede Herrens ord og vendte tilbage til sine tidligere principper og omgangskreds, gav Herren mig og Sidney Rigdon følgende åbenbaring« (se afsnit 39).

1-3: Frygt for forfølgelse og verdens bekymringer får mennesker til at fornægte evangeliet.

1 Se, sandelig siger jeg jer, at min tjener aJames Covels hjerte var ret i mine øjne, for han indgik pagt med mig om, at han ville adlyde mit ord.

2 Og han amodtog ordet med glæde, men straks fristede Satan ham; og frygten for bforfølgelse samt verdens bekymringer fik ham til at cfornægte ordet.

3 Derfor brød han min pagt, og det er op til mig at gøre med ham, som det synes mig bedst. Amen.