Skrifterne
Lære og Pagter 66


Afsnit 66

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 29. oktober 1831. William E. McLellin havde i løndom anmodet Herren om at gøre svaret på fem spørgsmål, som Joseph Smith ikke kendte, kendt gennem profeten. På McLellins anmodning adspurgte profeten Herren og modtog denne åbenbaring.

1-4: Den evigtvarende pagt er evangeliets fylde. 5-8: Ældster skal prædike, vidne og ræsonnere med folket. 9-13: Den, der tjener trofast, sikrer sig en arv af evigt liv.

1 Se, så siger Herren til min tjener William E. McLellin: Velsignet er du, for så vidt som du har vendt dig fra dine misgerninger og modtaget mine sandheder, siger Herren, din forløser, verdens frelser, ja, frelser for så mange, som atror på mit navn.

2 Sandelig siger jeg dig: Velsignet er du for at have modtaget min aevigtvarende pagt, ja, mit evangeliums fylde, som er sendt ud til menneskenes børn, for at de skal have bliv og blive gjort delagtige i de herligheder, som skal blive åbenbaret i de sidste dage, sådan som det blev skrevet af profeterne og apostlene i fordums dage.

3 Sandelig siger jeg dig, min tjener William, at du er ren, men ikke helt; omvend dig derfor fra det, der ikke er behageligt i mine øjne, siger Herren, for Herren vil avise dig det.

4 Og se, sandelig, jeg, Herren, vil vise dig, hvad jeg vil angående dig, eller hvad der er min vilje angående dig.

5 Se, sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at du skal aforkynde mit evangelium fra land til land og fra by til by, ja, i de omkringliggende egne, hvor det ikke har været forkyndt.

6 Bliv ikke mange dage på dette sted; drag endnu ikke op til Zions land, men for så vidt som du kan sende midler, så send dem; tænk ellers ikke på din ejendom.

7 aDrag til de østlige lande, aflæg bvidnesbyrd hvert eneste sted for alle folk og i deres synagoger, idet du ræsonnerer med folk.

8 Lad min tjener Samuel H. Smith drage med dig, og svigt ham ikke, og giv ham din vejledning; og den, der er trofast, skal blive gjort astærk alle steder; og jeg, Herren, vil drage med dig.

9 aLæg hænderne på de syge, så skal de bkomme sig. Vend ikke tilbage, førend jeg, Herren, sender dig. Vær tålmodig i trængsler. cBed, så skal du få; bank på, så skal der lukkes op for dig.

10 Undgå at blive bebyrdet. Forsag al uretfærdighed. Begå ikke aægteskabsbrud – en fristelse, som du har været besværet af.

11 aAdlyd disse ord, for de er sande og troværdige, så skal du højne dit embede og drive mange mennesker til bZion med csange om evigtvarende glæde over deres hoved.

12 aFortsæt med dette, ja, indtil enden, så skal du få det evige livs bkrone ved min Faders højre hånd, han, som er fuld af nåde og sandhed.

13 Sandelig, så siger Herren, din aGud, din forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.