Skrifterne
Lære og Pagter 65
forrige næste

Afsnit 65

Åbenbaring om bøn givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 30. oktober 1831.

1-2: Nøglerne til Guds rige er overdraget menneskene på jorden, og den evangeliske sag skal sejre. 3-6: Det tusindårige himmerige skal komme ned og forene sig med Guds rige på jorden.

1 Lyt og se, en røst, som fra en, der er sendt ned fra det høje, og som er mægtig og vældig, og som når ud til jordens ender, ja, hvis røst lyder til menneskene: aBered I Herrens vej, gør hans stier rette.

2 aNøglerne til bGuds rige er overdraget til menneskene på jorden, og derfra skal evangeliet rulle frem til jordens ender, ligesom den csten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, skal rulle frem, dindtil den har opfyldt hele jorden.

3 Ja, en røst, som råber: Bered I Herrens vej, bered I aLammets nadver, bered jer for bBrudgommen.

4 Bed til Herren, påkald hans hellige navn, gør hans underfulde gerninger kendt blandt folket.

5 Påkald Herren, for at hans rige må have fremgang på jorden, for at dens indbyggere må modtage det og være beredt på de dage, der skal komme, da aMenneskesønnen skal komme ned i himlen, biklædt sin herligheds cglans, for at møde dGuds rige, som er oprettet på jorden.

6 Måtte aGuds rige derfor have fremgang, så bHimmeriget må komme, så du, o Gud, må blive herliggjort i himlen såvel som på jorden, så dine fjender må blive underlagt dig; for cdin er æren, magten og herligheden for evigt og altid. Amen.