Skrifterne
Lære og Pagter 79


Afsnit 79

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 12. marts 1832.

1-4: Jared Carter bliver kaldet til at prædike evangeliet ved Talsmanden.

1 Sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at min tjener Jared Carter atter skal drage til de østlige lande, fra sted til sted og fra by til by i kraften af den ordination, hvormed han er blevet ordineret, og forkynde glædelige tidender om stor glæde, ja, det evigtvarende evangelium.

2 Og over ham vil jeg sende Talsmanden, som skal lære ham sandheden og den vej, han skal tage;

3 og for så vidt som han er trofast, vil jeg atter krone ham med neg.

4 Lad derfor dit hjerte være glad, min tjener Jared Carter, og frygt ikke, siger din Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.