Skrifterne
  Lære og Pagter 79
  Footnotes
  Theme

  Afsnit 79

  Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 12. marts 1832.

  1-4: Jared Carter bliver kaldet til at prædike evangeliet ved Talsmanden.

  1 Sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at min tjener Jared Carter atter skal drage til de østlige lande, fra sted til sted og fra by til by i kraften af den aordination, hvormed han er blevet ordineret, og forkynde glædelige tidender om stor glæde, ja, det evigtvarende evangelium.

  2 Og over ham vil jeg sende aTalsmanden, som skal lære ham sandheden og den vej, han skal tage;

  3 og for så vidt som han er trofast, vil jeg atter krone ham med neg.

  4 Lad derfor dit hjerte være glad, min tjener Jared Carter, og afrygt ikke, siger din Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.