Skrifterne
Lære og Pagter 115


Afsnit 115

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, der tilkendegiver Herrens vilje angående opbygningen af dette sted og af Herrens hus. Denne åbenbaring er stilet til kirkens præsiderende embedsmænd og kirkens medlemmer.

1-4: Herren giver sin kirke navnet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 5-6: Zion og hendes stave er steder til forsvar og tilflugt for de hellige. 7-16: De hellige bliver befalet at bygge Herrens hus i Far West. 17-19: Joseph Smith besidder nøglerne til Guds rige på jorden.

1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener aJoseph Smith jun., og ligeså min tjener bSidney Rigdon og også min tjener cHyrum Smith og jeres rådgivere, som er og siden hen skal blive udpeget,

2 og også til dig, min tjener aEdward Partridge, og hans rådgivere,

3 og også til mine trofaste tjenere, som sidder i højrådet i min kirke i Zion, for således skal det kaldes, og til alle ældsterne og medlemmerne af min kirke, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som er spredt overalt i hele verden.

4 For således skal min akirke kaldes i de sidste dage, nemlig bJesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

5 Sandelig siger jeg til jer alle: aRejs jer, og lad jeres lys skinne, så jeres lys må blive et bbanner for folkeslagene,

6 og så det, at de asamler sig i bZions land og i hendes cstave, må tjene som forsvar og som dtilflugt fra uvejret og fra vreden, når den ufortyndet skal eudøses over hele jorden.

7 Lad byen Far West være et ahelligt og indviet land for mig; og den skal kaldes allerhelligst, for jorden, hvorpå I står, er hellig.

8 Derfor befaler jeg jer at abygge et hus til mig til indsamlingen af mine bhellige, så de kan tilbede mig.

9 Og lad der ske en påbegyndelse af dette arbejde og en grundlæggelse og et forberedende arbejde denne førstkommende sommer;

10 og lad påbegyndelsen finde sted på den fjerde dag i den førstkommende juli, og lad fra det tidspunkt af mit folk arbejde flittigt med at bygge et hus til mit navn;

11 og lad dem om aét år fra denne dag genoptage arbejdet med at lægge grundvolden til mit bhus.

12 Og lad dem fra dette tidspunkt af arbejde flittigt, indtil det er fuldendt, fra hjørnestenen til toppen, indtil der ikke er noget tilbage, som ikke er fuldendt.

13 Sandelig siger jeg jer: Lad ikke min tjener Joseph, ej heller min tjener Sidney, ej heller min tjener Hyrum mere sætte sig i gæld for at kunne bygge et hus til mit navn,

14 men lad der blive bygget et hus til mit navn efter det aforbillede, som jeg vil vise dem.

15 Og hvis mit folk ikke bygger efter det forbillede, som jeg skal vise deres præsidentskab, vil jeg ikke antage det af deres hænder.

16 Men hvis mit folk bygger det efter det forbillede, som jeg skal vise deres præsidentskab, nemlig min tjener Joseph og hans rådgivere, da vil jeg antage det af mit folks hænder.

17 Og videre, sandelig siger jeg jer: Det er min vilje, at byen Far West skal bygges hurtigt op ved, at mine hellige samler sig;

18 og også, at der skal udpeges andre steder til astave i de omkringliggende egne, sådan som de fra tid til anden skal blive tilkendegivet for min tjener Joseph.

19 For se, jeg vil være med ham, og jeg vil helliggøre ham over for folket; for til ham har jeg givet anøglerne til dette rige og denne tjenestegerning. Således er det. Amen.