Indledning
  Footnotes
  Theme

  Indledning

  Den Kostelige Perle er et udvalg af udsøgte tekster, der berører mange betydningsfulde aspekter af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tro og lære. Disse tekster blev oversat og bragt frem af profeten Joseph Smith og de fleste blev publiceret i de kirketidsskrifter, som udkom i hans tid.

  Den første samling af tekster, som bar titlen Den Kostelige Perle, blev foretaget i 1851 af ældste Franklin D. Richards, der på daværende tidspunkt var medlem af De Tolvs Råd og præsident for Den Britiske Mission. Hensigten var, at visse vigtige artikler, som havde haft begrænset udbredelse på Joseph Smiths tid, skulle gøres lettere tilgængelige. Efterhånden som kirkens medlemstal steg overalt i Europa og Amerika, blev der behov for at gøre disse tekster tilgængelige. Den Kostelige Perle fandt udbredt anvendelse og blev efterfølgende ved en beslutning i Det Første Præsidentskab og ved generalkonferencen i Salt Lake City den 10. oktober 1880 et af kirkens standardværker.

  Der er blevet foretaget adskillige revisioner af indholdet som nødvendiggjort af kirkens behov. I 1878 blev nogle dele af Moses’ Bog, som ikke var indeholdt i den første udgave, tilføjet. I 1902 udelod man visse dele af Den Kostelige Perle, som indeholdt tekster, der også var udgivet i Lære og Pagter. Inddelingen i kapitler og vers med fodnoter blev foretaget i 1902. Den første udgave med tospaltede sider og register udkom i 1921. Der blev ikke foretaget yderligere ændringer førend april 1976, da der blev tilføjet to åbenbaringer. I 1979 blev disse to åbenbaringer fjernet fra Den Kostelige Perle og trykt i Lære og Pagter, hvor de nu findes som afsnittene 137 og 138. I nærværende udgave er der blevet foretaget en del ændringer for at bringe teksten i overensstemmelse med tidligere dokumenter.

  Her følger en kort indledning til det nuværende indhold:

  1. Udvalgte dele af Moses’ Bog. Et uddrag af Første Mosebog fra Joseph Smiths oversættelse af Bibelen, som han påbegyndte i juni 1830.

  2. Abrahams Bog. En inspireret oversættelse af Abrahams skrivelser. Joseph Smith begyndte oversættelsen i 1835 efter at have fået nogle egyptiske papyrusruller. Oversættelsen blev udgivet successivt i Times and Seasons fra den 1. marts 1842 i Nauvoo, Illinois.

  3. Joseph Smith – Matthæusevangeliet. Et uddrag af Matthæus’ vidnesbyrd i Joseph Smiths oversættelse af Bibelen (se det guddommelige påbud om at påbegynde oversættelsen af Det Nye Testamente i Lære og Pagter 45:60-61).

  4. Joseph Smith – Historie. Uddrag af Joseph Smiths officielle vidnesbyrd og livshistorie, som han og hans skrivere udfærdigede i 1838-39, og som blev udgivet successivt i Times and Seasons i Nauvoo, Illinois, fra den 15. marts 1842.

  5. Trosartiklerne for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. En redegørelse af Joseph Smith, udgivet i Times and Seasons den 1. marts 1842 sammen med en kort beretning om kirkens historie, som populært er blevet kaldt Wentworth-brevet.