Tredje Nefi 9
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 9

  I mørket forkynder Kristi røst, at mange mennesker og byer er blevet tilintetgjort på grund af deres ugudelighed – Han forkynder også sin guddommelighed, erklærer, at Moseloven er opfyldt, og opfordrer menneskene til at komme til sig og blive frelst. Omkring 34 e.Kr.

  1 Og det skete, at der blandt alle jordens indbyggere på hele dette lands overflade hørtes en arøst, som råbte:

  2 Ve, ve, ve dette folk; ave indbyggerne på hele jorden, medmindre de omvender sig; for Djævelen bler, og hans engle fryder sig på grund af de slagne blandt mit folks skønne sønner og døtre; og det er på grund af deres ugudelighed og vederstyggeligheder, at de er faldet.

  3 Se, den store by Zarahemla har jeg brændt op af ild, og ligeså indbyggerne deri.

  4 Og se, den store by Moroni har jeg ladet synke i havets dyb og dens indbyggere drukne.

  5 Og se, den store by Moroniha har jeg dækket med jord, og ligeså indbyggerne deri, for at skjule deres syndighed og deres vederstyggeligheder fra mit ansigt, så profeternes og de helliges blod ikke mere skal komme op til mig imod dem.

  6 Og se, byen Gilgal har jeg ladet synke, og indbyggerne deri begrave i jordens dyb.

  7 Ja, og byen Oniha og indbyggerne deri og byen Mokum og indbyggerne deri og byen Jerusalem og indbyggerne deri; og avande har jeg ladet komme op i deres sted for at skjule deres ugudelighed og vederstyggeligheder fra mit ansigt, så profeternes og de helliges blod ikke mere skal komme op til mig imod dem.

  8 Og se, byen Gadiandi og byen Gadiomna og byen Jakob og byen Gimgimno, alle disse har jeg ladet synke og skabt ahøje og dale i deres sted; og indbyggerne deri har jeg begravet i jordens dyb for at skjule deres ugudelighed og vederstyggeligheder fra mit ansigt, så profeternes og de helliges blod ikke mere skal komme op til mig imod dem.

  9 Og se, den store by Jakobugat, som var beboet af kong Jakobs folk, har jeg ladet brænde op af ild på grund af deres synder og deres ugudelighed, som var større end al anden ugudelighed på hele jorden på grund af deres ahemmelige mord og sammensværgelser, for det var dem, der ødelagde mit folks fred og landets styre; derfor lod jeg dem brænde op for at btilintetgøre dem fra mit ansigt, så profeternes og de helliges blod ikke mere skulle komme op til mig imod dem.

  10 Og se, byen Laman og byen Josh og byen Gad og byen Kishkumen har jeg ladet brænde op af ild, og ligeså indbyggerne deri på grund af deres ugudelighed ved at have stødt profeterne ud og stenet dem, som jeg sendte for at foreholde dem deres ugudelighed og deres vederstyggeligheder.

  11 Og fordi de stødte dem alle ud, så der ingen retfærdige var blandt dem, sendte jeg aild ned og slog dem ihjel, så deres ugudelighed og vederstyggeligheder måtte blive skjult fra mit ansigt, så blodet fra profeterne og de hellige, som jeg sendte ud blandt dem, ikke skulle råbe til mig bfra jorden imod dem.

  12 Og amange store ødelæggelser har jeg ladet komme over dette land og over dette folk på grund af deres ugudelighed og deres vederstyggeligheder.

  13 O, alle I, som er blevet askånet, fordi I var mere retfærdige end de, vil I nu ikke vende tilbage til mig og angre jeres synder og blive omvendt, så jeg kan bhelbrede jer?

  14 Ja, sandelig siger jeg til jer, hvis I vil akomme til mig, skal I få bevigt liv. Se, min cbarmhjertigheds arm er strakt ud mod jer, og hver den, der vil komme, ham vil jeg tage imod; og velsignede er de, der kommer til mig.

  15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn. Jeg askabte himlene og jorden og alt, som er i dem. Jeg var hos Faderen fra begyndelsen. bJeg er i Faderen, og Faderen er i mig, og i mig har Faderen herliggjort sit navn.

  16 Jeg kom til mine egne, og mine egne atog ikke imod mig. Og skrifterne angående mit komme er opfyldt.

  17 Og så mange, som har taget imod mig, til dem har jeg agivet at blive Guds sønner, og det samme vil jeg til så mange, som skal tro på mit navn, for se, ved mig tilvejebringes bforløsningen, og i mig er cMoseloven opfyldt.

  18 Jeg er verdens alys og liv. Jeg er bAlfa og Omega, begyndelsen og enden.

  19 Og I skal aikke mere bringe mig udgydelse af blod; ja, jeres slagtofre og jeres brændofre skal høre op, for jeg vil ikke tage imod nogen af jeres slagtofre og jeres brændofre.

  20 Og I skal som aoffer bringe mig et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Og den, der kommer til mig med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, ham vil jeg bdøbe med ild og med Helligånden, ligesom lamanitterne på grund af deres tro på mig på det tidspunkt, da de blev omvendt, blev døbt med ild og med Helligånden, og de vidste det ikke.

  21 Se, jeg er kommet til verden for at bringe forløsning til verden, for at frelse verden fra synd.

  22 Den, der derfor aomvender sig og kommer til mig som et lille bbarn, ham vil jeg tage imod, for af sådanne består Guds rige. Se, for sådanne har jeg cnedlagt mit liv og har taget det op igen; omvend jer derfor og kom til mig, I jordens ender, og bliv frelst.