Tredje Nefi 14
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 14

  Jesus befaler: Døm ikke, bed til Gud, vogt jer for falske profeter – Han lover frelse til dem, der gør Faderens vilje – Sammenlign med Matthæusevangeliet, kapitel 7. Omkring 34 e.Kr.

  1 Og se, det skete, at da Jesus havde talt disse ord, vendte han sig igen mod mængden og åbnede igen sin mund til dem og sagde: Sandelig, sandelig siger jeg jer: aDøm ikke, for at I ikke selv skal blive dømt.

  2 aFor med den dom, I dømmer, skal I selv dømmes, og med det mål, I måler, skal der tilmåles jer.

  3 Og hvorfor ser du splinten, som er i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken, som er i dit eget øje?

  4 Eller hvorledes kan du sige til din broder: Lad mig trække splinten ud af dit øje – og se, der er en bjælke i dit eget øje.

  5 Din hykler! fjern først abjælken fra dit eget øje; og så kan du se klart til at fjerne splinten fra din broders øje.

  6 Giv ikke det, der er ahelligt, til hundene, kast ej heller jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem under fode og vende sig om og sønderrive jer.

  7 aBed, og der skal gives jer; søg, og I skal finde; bank på, og der skal lukkes op for jer.

  8 For enhver, der beder, får; og den, der søger, finder; og for den, der banker på, skal der lukkes op.

  9 Eller hvilket menneske er der blandt jer, som, hvis hans søn beder om brød, vil give ham en sten?

  10 Eller hvis han beder om en fisk, vil han da give ham en slange?

  11 Hvis da I, som er onde, forstår at give gode gaver til jeres børn, hvor meget mere vil så ikke jeres Fader, som er i himlen, give gode ting til dem, som beder ham?

  12 Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, agør I netop det mod dem, for dette er loven og profeterne.

  13 Gå I ind ad den asnævre port; for vid er den port, og bbred er den vej, som fører til undergang, og mange er de, som går ind ad den;

  14 for snæver er den aport, og btrang er den vej, som fører til livet, og c er de, som finder den.

  15 Vogt jer for afalske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men indeni er de glubske ulve.

  16 I skal kende dem på deres frugter. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?

  17 Således bærer hvert godt træ gode frugter; men et fordærvet træ bærer dårlig frugt.

  18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, ej heller kan et fordærvet træ bære god frugt.

  19 Ethvert træ, som aikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.

  20 Altså, af deres afrugter skal I kende dem.

  21 Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre, skal komme ind i Himmeriget; men den, der gør min Faders vilje, han som er i himlen.

  22 Mange vil asige til mig på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn og uddrevet djævle i dit navn og gjort mange vidunderlige gerninger i dit navn?

  23 Og da vil jeg erklære for dem: Jeg har aaldrig kendt jer; b bort fra mig, I, som gør misgerninger.

  24 Den, som derfor hører disse mine ord og handler efter dem, vil jeg sammenligne med en vís mand, som byggede sit hus på en aklippe –

  25 og aregnen faldt, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det bfaldt ikke, for det var grundlagt på en klippe.

  26 Og enhver, som hører disse mine ord og ikke handler efter dem, skal sammenlignes med en tåbe, som byggede sit hus på asandet –

  27 og regnen faldt, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt, og stort var dets fald.