Mormons Bog 7
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 7

  Mormon opfordrer lamanitterne i de sidste dage til at tro på Kristus, antage hans evangelium og blive frelst – Alle, der tror på Bibelen, vil også tro på Mormons Bog. Omkring 385 e.Kr.

  1 Og se, jeg vil tale noget til den arest af dette folk, som er blevet skånet, dersom Gud vil give dem mine ord, så de kan kende til det, der angår deres fædre; ja, jeg taler til jer, I rest af Israels hus; og disse er de ord, jeg taler:

  2 Vid I, at I er af aIsraels hus.

  3 Vid I, at I må komme til omvendelse, ellers kan I ikke blive frelst.

  4 Vid I, at I må nedlægge jeres krigsvåben og ikke mere fryde jer ved udgydelse af blod og ikke gribe til dem igen, medmindre det skulle ske, at Gud befaler jer det.

  5 Vid I, at I må komme til akundskab om jeres fædre og omvende jer fra alle jeres synder og syndigheder og btro på Jesus Kristus, at han er Guds Søn, og at han blev slået ihjel af jøderne, og at han ved Faderens kraft er opstået igen, hvorved han har vundet csejren over graven; og i ham er dødens brod også opslugt.

  6 Og han tilvejebringer de dødes aopstandelse, hvorved mennesket skal blive oprejst for at stå for hans bdommersæde.

  7 Og han har tilvejebragt verdens aforløsning, hvorved det er givet den, som bliver fundet bskyldfri for ham på dommedag, at cbo i Guds nærhed i hans rige for sammen med de himmelske dkor at synge uophørlige lovsange til Faderen og til Sønnen og til Helligånden, som er eén Gud, i en tilstand af flykke som ingen ende har.

  8 Omvend jer derfor, og bliv døbt i Jesu navn, og grib fat i Kristi aevangelium, som vil blive fremlagt for jer, ikke alene i denne optegnelse, men også i den boptegnelse, som skal komme til ikke-jøderne cfra jøderne, hvilken optegnelse skal komme fra ikke-jøderne dtil jer.

  9 For se, aden er skrevet i den hensigt, at I må btro på den; og hvis I tror på den, vil I også tro på denne; og hvis I tror på denne, vil I komme til at kende til jeres fædre og også de forunderlige gerninger, som blev udført blandt dem ved Guds kraft.

  10 Og I vil også vide, at I er en rest af Jakobs efterkommere; derfor regnes I med til den første pagts folk; og dersom I tror på Kristus og bliver døbt, først med vand og derefter med ild og med Helligånden, idet I følger Frelserens aeksempel i overensstemmelse med det, som han har befalet os, da skal det gå jer vel på dommens dag. Amen.