Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 104


Tiết 104

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, ở hoặc gần Kirtland, Ohio, ngày 23 tháng Tư năm 1834, nói về Liên Hiệp Công Ty (xem tiêu đề của các tiết 7882). Dịp này có lẽ là dịp có một cuộc họp hội đồng của các thành viên trong Liên Hiệp Công Ty, để thảo luận về các nhu cầu thế tục cấp bách của Giáo Hội. Một cuộc họp trước đó của công ty vào ngày 10 tháng Tư đã quyết định rằng tổ chức này phải dược giải thể. Điều mặc khải này chỉ thị rằng thay vì công ty được tái tổ chức; các tài sản của công ty phải được phân chia ra trong số các thành viên của công ty với tư cách là những người quản lý các tài sản này. Dưới sự hướng dẫn của Joseph Smith, cụm từ “Liên Hiệp Công Ty” được thay thế bằng “Tổ Chức Hiệp Nhất” trong điều mặc khải.

1–10, Các Thánh Hữu nào vi phạm chống lại tổ chức hiệp nhất sẽ bị nguyền rủa; 11–16, Chúa lo liệu cho các Thánh Hữu của Ngài theo cách thức riêng của Ngài; 17–18, Luật pháp phúc âm chi phối việc chăm sóc những người nghèo; 19–46, Các công việc quản lý và những phước lành của một số nam tín hữu được tiết lộ; 47–53, Tổ chức hiệp nhất ở Kirtland và tổ chức ở Si Ôn phải hoạt động riêng rẻ; 54–66, Ngân khố thiêng liêng của Chúa phải được thiết lập cho việc ấn hành các thánh thư; 67–77, Ngân khố chung của tổ chức hiệp nhất phải được hoạt động trên căn bản có sự ưng thuận chung; 78–86, Những người trong tổ chức hiệp nhất phải trả hết nợ nần của mình, rồi Chúa sẽ giải thoát họ khỏi vòng nô lệ tài chính.

1 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, ta ban cho các ngươi lời khuyên dạy và một lệnh truyền về tất cả những tài sản thuộc về tổ chức mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi phải tổ chức và thành lập, để trở thành một tổ chức hiệp nhất, và là một tổ chức vĩnh viễn để đem lại lợi ích cho giáo hội của ta, và để cứu rỗi loài người cho tới khi ta đến—

2 Với một lời hứa không lay chuyển hay thay đổi được, đó là nếu những kẻ mà ta truyền lệnh biết trung thành thì họ sẽ được ban cho phước lành gấp bội;

3 Nhưng nếu họ không trung thành thì họ sẽ bị nguyền rủa.

4 Vậy nên, vì một số tôi tớ của ta đã không tuân giữ giáo lệnh này mà còn hủy bỏ giao ước qua lòng tham và bằng những lời dối trá, nên ta đã nguyền rủa chúng bằng một lời nguyền rủa nặng nề và thậm tệ.

5 Vì ta là Chúa đã định trong lòng rằng, nếu một người nào thuộc tổ chức này bị thấy là phạm giới, hay nói cách khác, vi phạm lời giao ước ràng buộc các ngươi, thì kẻ đó sẽ bị nguyền rủa trong cuộc đời mình và sẽ bị chà đạp dưới chân bởi những người mà ta muốn;

6 Vì ta là Chúa không để bị nhạo báng về những điều này—

7 Và tất cả những điều này là để những người vô tội trong đám các ngươi không thể bị kết tội chung với những kẻ không ngay chính; và để cho những kẻ phạm tội trong số các ngươi không thể trốn thoát; vì ta là Chúa đã hứa ban cho các ngươi mão triều thiên đầy vinh quang ở bên tay phải của ta.

8 Vậy nên, nếu các ngươi bị thấy là phạm tội, thì các ngươi không thể nào tránh khỏi cơn thịnh nộ của ta trong đời các ngươi.

9 Nếu các ngươi bị khai trừ vì phạm giới, thì các ngươi không thể nào tránh khỏi những hành hạ của Sa Tan cho đến ngày cứu chuộc.

10 Và giờ đây, ta ban cho các ngươi ngay từ giờ phút này, một quyền năng để nếu có ai trong các ngươi, thuộc tổ chức này, bị thấy là phạm giới và không chịu hối cải về điều tà ác của mình, thì các ngươi sẽ trao kẻ ấy cho Sa Tan hành hạ; và kẻ ấy sẽ không có quyền năng đem lại sự tà ác cho các ngươi được nữa.

11 Đó là sự thông sáng của ta; vậy nên ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng các ngươi phải tự tổ chức và chỉ định cho mọi người công việc quản lý của họ;

12 Để mọi người có thể báo cáo với ta về chức vụ quản lý mà đã được giao phó cho họ.

13 Vì điều cần thiết rằng ta là Chúa, nên làm cho mọi người phải chịu trách nhiệm với tư cách là một quản gia về những phước lành trên thế gian mà ta đã làm và đã chuẩn bị cho các tạo vật của ta.

14 Ta, là Chúa, đã giương các tầng trời ra, và dựng lên trái đất, là những vật từ tay ta tạo ra; và tất cả những vật gì ở trên ấy cũng đều là của ta cả.

15 Và mục đích của ta là lo liệu cho các thánh hữu của ta, vì tất cả mọi vật đều là của ta.

16 Nhưng việc đó cần phải được thực hiện theo cách thức riêng của ta; và này, đây là cách thức mà ta là Chúa đã định ra để lo liệu cho các thánh hữu của ta, rằng người nghèo sẽ được tôn lên, trong khi đó người giàu bị hạ xuống.

17 trái đất tràn đầy, và nó đầy đủ và còn dư nữa; phải, ta đã chuẩn bị tất cả mọi vật và ban cho con cái loài người quyền tự quản lý chính mình.

18 Vậy nên, nếu có kẻ nào lấy quá nhiều những vật ta đã làm ra, mà không chia bớt phần của mình theo luật pháp của phúc âm ta cho người nghèo khổ và túng thiếu, thì kẻ đó sẽ phải cùng với kẻ tà ác đưa mắt nhìn lên trong ngục giới, trong khi đang bị đau đớn.

19 Và giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay về những tài sản của tổ chức này—

20 Hãy để tôi tớ Sidney Rigdon của ta được chỉ định quản lý phần đất mà hắn hiện đang cư ngụ và mảnh đất xưởng thuộc da, để làm nơi nương tựa của hắn trong khi hắn lao nhọc trong vườn nho của ta, theo như ta muốn, khi nào ta truyền lệnh cho hắn.

21 Và hãy để cho tất cả mọi việc được thực hiện đúng theo sự khuyên bảo của tổ chức, và theo sự đồng ý hay tiếng nói chung của tổ chức, nằm ở trên đất Kirtland.

22 Và ta, là Chúa, ban cho tôi tớ Sidney Rigdon của ta công việc quản lý này như là một phước lành cho hắn và dòng dõi hắn sau này;

23 Và ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho hắn nếu hắn biết khiêm nhường trước mặt ta.

24 Và lại nữa, hãy để tôi tớ Martin Harris của ta được chỉ định quản lý thửa đất mà tôi tớ John Johnson của ta đã có được khi đổi lấy đất thừa hưởng của hắn trước đây, như là một phước lành cho hắn và dòng dõi hắn sau này;

25 Và nếu hắn trung thành thì ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho hắn và cho dòng dõi hắn sau này.

26 Và hãy để cho tôi tớ Martin Harris của ta dâng hiến tiền bạc của mình cho việc rao truyền lời của ta, theo như tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta chỉ dẫn.

27 Và lại nữa, hãy để tôi tớ Frederick Williams của ta có được nơi mà hắn hiện đang cư ngụ.

28 Và hãy để tôi tớ Oliver Cowdery của ta nhận lô đất giáp liền với căn nhà, mà sẽ được dùng làm nhà in, đó là lô đất số một, và luôn cả lô đất mà cha hắn đang cư ngụ.

29 Và hãy để các tôi tớ Frederick G. Williams và Oliver Cowdery của ta có được nhà in đó cùng tất cả những vật thuộc trong đó.

30 Và đây là công việc quản lý mà sẽ phải được chỉ định cho họ.

31 Và nếu họ trung thành, thì này, ta sẽ ban phước và gia tăng gấp bội phước lành cho họ.

32 Và đây là khởi đầu công việc quản lý mà ta đã chỉ định cho họ và dòng dõi họ sau này.

33 Và nếu họ trung thành thì ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho họ và dòng dõi họ sau này, ngay cả là phước lành gấp bội.

34 Và lại nữa, hãy để cho tôi tớ John Johnson của ta làm chủ căn nhà hắn đang ở, cùng phần thừa hưởng, tất cả, ngoại trừ phần đất đã được dành để xây cất các ngôi nhà của ta mà nó thuộc về phần thừa hưởng đó, và những miếng đất đã được chỉ định cho tôi tớ Oliver Cowdery của ta.

35 Và nếu hắn trung thành thì ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho hắn.

36 Và ý muốn của ta là hắn phải bán các lô đất mà được dành để xây cất thành phố của các thánh hữu của ta, theo như việc đó được tiếng nói của Thánh Linh cho hắn biết, và theo lời khuyên bảo của tổ chức cùng tiếng nói của tổ chức.

37 Và đây là sự khởi đầu công việc quản lý mà ta đã chỉ định cho hắn, như là một phước lành cho hắn và dòng dõi hắn sau này.

38 Và nếu hắn trung thành thì ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho hắn.

39 Và lại nữa, hãy để cho tôi tớ Newel K. Whitney của ta được chỉ định cho các ngôi nhà và lô đất mà hắn hiện đang cư ngụ, cùng tòa nhà mà trong đó có tiệm bách hóa, và luôn cả lô đất ở góc phía nam của tiệm bách hóa, và luôn cả lô đất mà trên đó có xưởng làm bồ tạt.

40 Và ta đã chỉ định cho tôi tớ Newel K. Whitney quản lý tất cả những nơi này, như là một phước lành cho hắn và dòng dõi hắn sau này, để đem lại lợi ích cho tiệm bách hóa của tổ chức của ta mà ta đã thiết lập lên cho giáo khu của ta trong đất Kirtland.

41 Phải, thật vậy, đây là công việc quản lý mà ta đã chỉ định cho tôi tớ Newel K. Whitney của ta tức là trọn tiệm bách hóa này, cho hắn cùng người đại diện của hắn, và dòng dõi hắn sau này.

42 Và nếu hắn trung thành tuân giữ các giáo lệnh của ta, mà ta đã ban cho hắn, thì ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho hắn và dòng dõi hắn sau này.

43 Và lại nữa, hãy để tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta được chỉ định cho lô đất mà được dành để xây cất căn nhà của ta; lô đất này dài hai trăm thước và rộng sáu chục thước, và luôn cả phần thừa hưởng là nơi thân phụ hắn hiện đang cư ngụ;

44 Đây là khởi đầu công việc quản lý mà ta đã chỉ định cho hắn, như là một phước lành cho hắn và cho thân phụ hắn.

45 Vì này, ta đã để dành cho thân phụ hắn một phần thừa hưởng để làm nơi nương tựa của ông ta; vậy nên, ông sẽ được xem như những người trong nhà của tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta.

46 Và ta sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho nhà của tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, nếu hắn trung thành, ngay cả là phước lành gấp bội.

47 Và giờ đây, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền về Si Ôn, đó là các ngươi không còn bị ràng buộc cùng chung một tổ chức hiệp nhất với các anh em của các ngươi ở Si Ôn nữa, ngoại trừ cách thức sau đây—

48 Sau khi tổ chức xong, các ngươi phải được gọi là Tổ Chức Hiệp Nhất của Giáo Khu Si Ôn, Thành Phố Kirtland. Và các anh em của các ngươi, sau khi họ tổ chức xong, phải được gọi là Tổ Chức Hiệp Nhất của Thành Phố Si Ôn.

49 Và họ phải được tổ chức theo danh riêng của họ, và theo tên của tổ chức đó; và họ phải làm tất cả mọi công việc trong tên của tổ chức đó và trong danh riêng của họ;

50 Và các ngươi phải làm tất cả mọi công việc trong tên của tổ chức này và trong danh riêng của mình.

51 Và ta đã truyền lệnh điều này phải được thực hiện để cứu rỗi các ngươi và để cứu rỗi họ, vì họ đã bị xua đuổi và những điều sẽ xảy đến.

52 các giao ước bị vi phạm qua sự phạm giới, bởi lòng tham lam và những lời dối trá—

53 Vậy nên, các ngươi được giải tán với tư cách là một tổ chức hiệp nhất với các anh em của các ngươi, rằng kể từ giờ phút này các ngươi không còn bị ràng buộc với họ nữa, ngoại trừ cách thức sau đây, như ta đã nói, tức là chỉ còn sự vay mượn theo như tổ chức này thỏa thuận trong một buổi họp hội đồng và tùy theo khả năng các ngươi cho phép, và theo tiếng nói của hội đồng hướng dẫn.

54 Và lại nữa, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền về công việc quản lý mà ta đã chỉ định cho các ngươi.

55 Này, tất cả những tài sản này đều là của ta, nếu không thì đức tin của các ngươi là vô ích, và các ngươi bị phát hiện là những kẻ đạo đức giả, và các giao ước mà các ngươi đã lập với ta bị vi phạm;

56 Và nếu tất cả tài sản là của ta, thì các ngươi là những quản gia; nếu không thì các ngươi chẳng phải là những quản gia.

57 Nhưng, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ta đã chỉ định các ngươi làm các quản gia để trông nom nhà của ta, đúng là những quản gia thật vậy.

58 Và vì mục đích này, ta truyền lệnh cho các ngươi phải tự tổ chức để ấn hành những lời của ta, các thánh thư trọn vẹn của ta, những điều mặc khải ta đã ban cho các ngươi, và những điều mà từ đây về sau thỉnh thoảng ta sẽ ban cho các ngươi—

59 Vì mục đích xây dựng giáo hội và vương quốc của ta trên thế gian này, và để chuẩn bị cho dân ta sẵn sàng chờ đón ngày ta sẽ với họ, và ngày đó đã gần kề.

60 Và các ngươi phải tự chuẩn bị một nơi để làm ngân khố, và biệt riêng nó ra trong danh ta.

61 Và các người phải chỉ định một người trong số các ngươi để giữ ngân khố, và người ấy phải được sắc phong cho ân phước này.

62 Và phải có một dấu niêm phong trên ngân khố, và tất cả những vật thiêng liêng đều phải được đem cất trong ngân khố ấy; và không một ai trong các ngươi được quyền gọi ngân khố ấy hay một phần ngân khố ấy là của riêng mình, vì nó phải thuộc về tất cả các ngươi chung với nhau.

63 Và ngay từ giờ phút này ta ban ngân khố ấy cho các ngươi; và giờ đây các ngươi hãy chắc chắn là các ngươi tiến hành và tận dụng công việc quản lý mà ta đã chỉ định cho các ngươi, ngoại trừ những vật thiêng liêng, để ấn hành những vật thiêng liêng này như ta đã phán.

64 những lợi nhuận có được từ các vật thiêng liêng ấy phải được lưu trữ trong ngân khố, và phải có một dấu niêm phong trên đó; và không một ai được dùng hay lấy những thứ ấy ra khỏi ngân khố, và dấu niêm phong mà sẽ được đặt trên đó chỉ được mở ra bởi tiếng nói của tổ chức hay bởi lệnh truyền mà thôi.

65 Và đó là cách mà các ngươi phải bảo quản những lợi nhuận có được từ các vật thiêng liêng trong ngân khố, để dùng cho các mục đích thiêng liêng và thánh thiện.

66 Và ngân khố này phải được gọi là ngân khố thiêng liêng của Chúa; và một dấu niêm phong phải được giữ trên nó ngõ hầu nó có thể thánh hóa và biệt riêng ra cho Chúa.

67 Và lại nữa, một ngân khố khác phải được thiết lập lên, và một người giữ ngân khố phải được chỉ định để trông nom ngân khố ấy, và một dấu niêm phong phải được đặt trên nó;

68 Và tất cả những số tiền mà các ngươi thu nhận được trong công việc quản lý của các ngươi, qua việc làm tăng gia giá trị những tài sản mà ta đã chỉ định cho các ngươi, trong vấn đề nhà cửa, đất đai, gia súc, hay bất cứ vật gì, ngoại trừ những văn kiện thánh và thiêng liêng mà ta đã dành riêng cho ta để dùng trong những mục đích thánh thiện và thiêng liêng, đều phải được cất vào ngân khố ấy ngay khi các ngươi nhận được tiền, bất kể hàng trăm, hàng năm chục, hàng hai chục, hàng chục hay năm đồng cũng vậy.

69 Hay nói cách khác, nếu có ai trong các ngươi nhận được năm đồng thì hãy để người đó cất năm đồng ấy vào ngân khố; hay nếu người đó nhận được mười, hay hai mươi, hay năm mươi, hay một trăm thì cũng để người đó làm như vậy;

70 Và chớ để cho bất cứ một ai trong các ngươi nói rằng tiền ấy là riêng của mình; vì tiền ấy không thể gọi là riêng của người ấy được, dù một phần cũng không.

71 Và không một phần nào của số tiền ấy được đem ra sử dụng, hoặc được lấy ra khỏi ngân khố, ngoại trừ có tiếng nói và sự ưng thuận chung của tổ chức.

72 Và đây phải là tiếng nói và sự ưng thuận của tổ chức—Nếu có ai trong số các ngươi nói với người giữ ngân khố rằng: Tôi cần cái này để giúp tôi trong công việc quản lý của tôi—

73 Dù đó là năm đồng, hay dù đó là mười đồng, hay hai chục, hay năm chục, hay một trăm, thì người giữ ngân khố vẫn phải đưa cho anh ta số tiền mà anh ta đòi hỏi để giúp anh ta trong công việc quản lý của mình—

74 Cho đến khi nào anh ta bị khám phá là kẻ phạm giới, và điều này hiển nhiên một cách rõ ràng trước hội đồng của tổ chức rằng anh ta là một quản gia không trung thành và không khôn ngoan.

75 Nhưng nếu anh ta vẫn còn là một tín hữu xứng đáng, và trung thành và khôn ngoan trong công việc quản lý của mình, thì đây sẽ là một bằng chứng mà người giữ ngân khố sẽ không từ chối.

76 Nhưng trong trường hợp phạm giới, thì người giữ ngân khố phải quy phục theo sự hướng dẫn của hội đồng và tiếng nói của tổ chức.

77 Và trong trường hợp người giữ ngân khố bị khám phá là quản gia không trung thành và không khôn ngoan, thì anh ta phải quy phục theo sự hướng dẫn của hội đồng và tiếng nói của tổ chức, và phải bị loại trừ ra khỏi chức vụ của anh ta, và một người khác phải được chỉ định lên thay thế anh ta.

78 Và lại nữa, thật vậy, ta nói với các ngươi về các món nợ của các ngươi—Này, ý muốn của ta là các ngươi phải thanh toán hết các nợ nần của mình.

79 Và ý muốn của ta là các ngươi phải tự hạ mình trước mắt ta, và nhận phước lành này bằng sự siêng năng, và lòng khiêm nhường của các ngươi và lời cầu nguyện với đức tin.

80 Và nếu các ngươi siêng năng và khiêm nhường, và sử dụng lời cầu nguyện với đức tin thì, này, ta sẽ làm mềm lòng những người mà các ngươi mắc nợ, cho đến khi ta cung ứng cho các ngươi các phương tiện để các ngươi thoát khỏi nợ nần.

81 Vậy nên hãy viết thư gửi gấp về New York, và hãy viết theo những điều được Thánh Linh của ta bày tỏ; rồi ta sẽ làm mềm lòng những người mà các ngươi mắc nợ, để những ý nghĩ làm khốn khổ các ngươi sẽ được cất khỏi tâm trí của họ.

82 Và nếu các ngươi biết khiêm nhường, trung thành, và cầu khẩn danh ta, thì này, ta sẽ ban sự chiến thắng cho các ngươi.

83 Ta ban cho các ngươi một lời hứa, đó là các ngươi sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ lần này mà thôi.

84 Nếu các ngươi tìm thấy cơ hội để vay tiền, dù hàng trăm, hay hàng ngàn, ngay cả cho đến khi các ngươi vay đủ để giải thoát mình khỏi vòng nô lệ, thì đó là đặc ân của các ngươi.

85 Và hãy đem những tài sản mà ta đã đặt vào tay các ngươi, lần này mà thôi, ra bảo đảm, bằng cách dùng tên của mình qua sự thỏa thuận chung, hoặc các ngươi có thể làm cách gì mà các ngươi thấy là tốt.

86 Ta ban cho các ngươi đặc ân này, lần này mà thôi; và này, nếu các ngươi tiến hành làm những việc mà ta đã bày ra trước mắt các ngươi, theo các lệnh truyền của ta, tất cả mọi vật này đều thuộc về ta, còn các ngươi là những quản gia của ta, và người chủ sẽ không chịu để cho nhà của mình bị đổ vỡ. Quả thật vậy. A Men.