Szentírások
A Tan és a szövetségek 5
előző következő


5. Szakasz

Martin Harris kérelmére Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1829 márciusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Ez a nemzedék Joseph Smith által kapja meg az Úr szavát; 11–18, Három tanú tesz majd bizonyságot a Mormon könyvéről; 19–20, Az Úr szava ugyanúgy beigazolódik, mint a korábbi időkben; 21–35, Martin Harris bűnbánatot tarthat és ő lehet az egyik tanú.

1 Íme, mondom neked: Mivel aMartin Harris szolgám bizonyságot kívánt kezemtől arról, hogy tenálad, ifj. Joseph Smith szolgámnál vannak azok a blemezek, amelyekről tanúsítottad és bizonyságot tettél, hogy tőlem kaptad őket,

2 És most íme, ezt mondd neki – aki szólt hozzád, az mondta neked: Én, az Úr, Isten vagyok, és neked, ifj. Joseph Smith szolgámnak adtam ezeket a dolgokat, és megparancsoltam neked, hogy e dolgok atanújaként állj.

3 És meghagytam, hogy lépj velem szövetségre, hogy nem mutatod meg őket, kivéve azoknak a aszemélyeknek, akikről én parancsoltam neked, és nem lehet felettük bhatalmad, csak ha én adom azt.

4 És ajándékkal rendelkezel a lemezek lefordítására, és ez az első ajándék, amit rád ruháztam; és megparancsoltam neked, hogy addig ne tarts igényt más ajándékra, míg célom ebben be nem teljesedik; mert addig nem adok neked más ajándékot, míg ez el nincs végezve.

5 Bizony, mondom neked, hogy jaj lesz a föld lakóinak ha anem hallgatnak szavaimra!

6 Mert ezután aelrendeltetsz, és mégy előre és átadod bszavaimat az emberek gyermekeinek.

7 Íme, ha nem ahisznek a szavaimnak, akkor teneked, Joseph szolgám, még akkor sem hinnének, ha lehetséges volna, hogy mindezen dolgokat megmutasd nekik, amelyeket rád bíztam.

8 Ó, ez a ahitetlen és bmerevnyakú nemzedék – Haragom felgerjedt ellenük.

9 Íme, bizony mondom neked: ezeket a dolgokat, amelyeket rád bíztam, Joseph szolgám, egy általam ismert bölcs célból atartottam vissza, ami tudomására jut majd az eljövendő nemzedékeknek,

10 De ez a nemzedék teáltalad kapja meg szavamat.

11 És a te tanúbizonyságod mellett három szolgám atanúbizonyságát, akiket elhívok és elrendelek, akiknek megmutatom ezeket a dolgokat, és általad adott szavaimmal együtt elindulnak.

12 Igen, bizonyossággal fogják tudni, hogy ezek a dolgok igazak, mert a mennyből fogom ezt kijelenteni nekik.

13 És hatalmat adok nekik arra, hogy úgy láthassák és szemlélhessék ezeket a dolgokat, ahogy azok vannak.

14 És asenki másnak nem adom meg ezt a hatalmat, hogy elnyerje ugyanezt a tanúbizonyságot ebben a nemzedékben, most, annak kezdetén, amikor begyházam felemelkedik és előjön a vadonból – ctisztán, mint a hold, tündöklően, mint a nap, és rettenetesen, mint egy fellobogózott hadsereg.

15 És a ahárom tanú szavamról való tanúbizonyságát szét fogom küldeni.

16 És íme, akik ahisznek a szavaimban, azokat bfelkeresem cLelkem dmegnyilatkozásával; és ők éntőlem eszületnek, méghozzá víztől és a Lélektől –

17 Ám egy kis ideig várnotok kell még, mert még nem vagytok aelrendelve

18 És tanúbizonyságuk is halad majd előre, akárhoztatva ezt a nemzedéket, ha megkeményítik ellenük szívüket;

19 Mert apusztító ostor indul el a föld lakói között, és időről időre kitöltetik rájuk, ha bnem tartanak bűnbánatot, mígnem cüres lesz a föld, annak lakóit pedig elemészti és teljesen elpusztítja deljövetelem ragyogása.

20 Íme, elmondom neked ezeket a dolgokat, ahogyan aJeruzsálem pusztulásáról is szóltam az embereknek; és bszavam most is éppen úgy beigazolódik majd, ahogyan eddig beigazolódott.

21 És most megparancsolom neked, Joseph szolgám, hogy tarts bűnbánatot, járj egyenesebb derékkal énelőttem, és ne engedj többé az emberek győzködésének;

22 És hogy légy szilárd azon aparancsolatok megtartásában, amelyeket parancsoltam neked; és ha ezt teszed, íme, örök életet adok neked, még akkor is, ha bmegölnek téged.

23 És most, Joseph szolgám, ismét arról ez aemberről beszélek neked, aki a bizonyságot kívánja –

24 Íme, én azt mondom neki, hogy önmagát magasztalja, és nem alázkodik meg eléggé előttem; ám ha meghajol előttem, és buzgó imával és hittel, őszinte szívvel megalázkodik, akkor megadom neki, hogy aláthassa azokat a dolgokat, amiket látni szeretne.

25 És akkor azt mondja majd e nemzedék népének: Íme, én láttam azokat a dolgokat, amelyeket az Úr ifj. Joseph Smith-nek megmutatott, és bizonyossággal atudom, hogy igazak, mert én láttam őket, mert Isten, és nem ember hatalma mutatta meg nekem azokat.

26 És én, az Úr, megparancsolom neki, Martin Harris szolgámnak, hogy e dolgokat illetően ne mondjon nekik többet, csak azt mondja: Láttam őket, és Isten hatalma mutatta meg nekem azokat; ezek azok a szavak, amelyeket mondania kell.

27 Ám ha ezt megtagadja, megszegi a szövetséget, amelyet velem korábban kötött, és íme, akkor kárhoztatva van.

28 És most, ha nem alázkodik meg és ismeri el nekem azokat a dolgokat, amiket tett, és amik helytelenek voltak, és nem köt velem szövetséget arra, hogy betartja a parancsolataimat, és nem gyakorolja a bennem való hitet, akkor íme, azt mondom neki, nem látja majd ezeket, mert nem adom meg neki, hogy láthassa azokat a dolgokat, amelyekről szóltam.

29 És ha ez a helyzet, akkor megparancsolom neked, Joseph szolgám, hogy mondd meg neki, ne tegyen többet, se ne háborgasson engem többé e dolgot illetően.

30 És ha ez a helyzet, íme, azt mondom neked, Joseph, hogy miután lefordítottál még egy pár oldalt, állj meg egy ideig, méghozzá addig, amíg újra meg nem parancsolom neked; akkor majd újra fordíthatsz.

31 És ha nem így teszel, akkor íme, nem rendelkezel többé ajándékkal, és elveszem azokat a dolgokat, amiket rád bíztam.

32 És most, mivel előre látom, hogy lesben állnak majd, elpusztításodra várva, igen, előre látom, hogy ha szolgám, Martin Harris nem alázkodik meg, és nem kap kezemtől bizonyságot, akkor vétkezni fog;

33 És sokan vannak, akik lesben állnak, hogy aelpusztítsanak téged a föld színéről; és azért, hogy napjaid meghosszabbíttassanak, neked adtam ezeket a parancsolatokat.

34 Igen, ezért mondtam: Állj meg és ne mozdulj, amíg nem parancsolom neked, és én agondoskodni fogok az eszközökről, amelyek által végrehajthatod azt a dolgot, amit megparancsoltam neked.

35 És ha ahűséges vagy parancsolataim megtartásában, akkor bfelemeltetsz az utolsó napon. Ámen.