Szentírások
A Tan és a szövetségek 34
előző következő

34. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Orson Prattnek, 1830. november 4-én, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:127–128). Pratt testvér akkoriban tizenkilenc éves volt. Akkor tért és keresztelkedett meg, amikor hat héttel ezt megelőzően először hallotta a visszaállított evangélium prédikálását bátyjától, Parley P. Pratt-től. Ez a kinyilatkoztatás az id. Peter Whitmer otthonában adatott.

1–4, A hűségesek Isten fiaivá lesznek az engesztelés által; 5–9, Az evangélium prédikálása előkészíti az utat a második eljövetelhez; 10–12, A prófécia a Szentlélek hatalma által érkezik.

1 Fiam, aOrson, hallgass ide, halljad és lásd, amit én, az Úristen mondok neked, méghozzá Jézus Krisztus, a te Megváltód;

2 A világ avilágossága és élete, a világosság, amely fénylik a sötétségben, de a sötétség nem fogja fel;

3 Aki úgy aszerette a világot, hogy bsaját életét cadta, hogy akik hisznek, azok Isten dfiaivá lehessenek. Fiam vagy tehát;

4 És aáldott vagy, mivel hittél;

5 És még áldottabb vagy azért, mert aelhívlak, hogy prédikáld evangéliumomat –

6 Hogy emeld fel hangodat, mintha harsona hangján tennéd azt, hosszan és hangosan, és akiálts bűnbánatot egy korcs és elfajult nemzedéknek, előkészítve az Úr útját az ő bmásodik eljövetelére.

7 Mert íme, bizony, bizony mondom neked, hamarosan aelközeleg az idő, amikor beljövök egy felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.

8 És anagy lesz az a nap eljövetelem idején, mert minden nemzet breszketni fog.

9 De mielőtt eljön ez a nagy nap, a nap elsötétül, és vérbe fordul a hold; és a csillagok megtagadják, hogy ragyogjanak, és némelyek lehullanak, és nagy pusztítások várnak a gonoszokra.

10 aEmeld fel hát hangodat, és ne kíméld, mert az Úristen szólt; prófétálj tehát, és ez megadatik neked a Szentlélek bhatalma által.

11 És ha hűséges vagy, akkor íme, én veled vagyok, míg el nem jövök –

12 És bizony, bizony mondom neked, hamar eljövök. Én vagyok a te Urad és Megváltód. Így lesz. Ámen.