Szentírások
A Tan és a szövetségek 31
előző következő


31. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Thomas B. Marsh-nak, 1830 szeptemberében (History of the Church, 1:115–117). Erre közvetlenül az egyház konferenciája után került sor (lásd a 30.szakasz fejlécét). Thomas B. Marsh a hónap elején keresztelkedett meg, és e kinyilatkoztatás elnyerése előtt rendelték elderré az egyházban.

1–6, Thomas B. Marsh elhívást kap az evangélium prédikálására, és biztosíttatik családja jólétéről; 7–13, Azt a tanácsot kapja, hogy legyen türelmes, mindig imádkozzon és kövesse a Vigasztalót.

1 aTHOMAS fiam, áldott vagy a munkámba vetett hited miatt!

2 Íme, sok sanyargattatásban volt részed családod miatt; mindazonáltal én megáldalak téged és a családodat, igen, a kicsinyeidet; és eljön a nap, amikor majd hisznek, megismerik az igazságot, és egyek lesznek veled egyházamban.

3 Emeld fel a szíved és örvendezz, mert elérkezett missziód órája; és megoldódik a nyelved, és anagy öröm örvendetes híreit hirdeted majd ennek a nemzedéknek.

4 aHirdesd azokat a dolgokat, amelyek ifj. Joseph Smith szolgámnak kinyilatkoztattak! Mostantól fogva kezdj el prédikálni, igen, aratni a mezőn, amely bfehér, készen a felégetésre.

5 aVágd hát bele a sarlódat, teljes lelkeddel, és bűneid bmegbocsáttatnak, és ckévék rakatnak majd a hátadra, mert méltó a dmunkás az ő bérére. Élni fog tehát a családod.

6 Íme, bizony mondom neked, menj el tőlük csak egy kis időre, és hirdesd szavam, és én helyet készítek számukra!

7 Igen, ameg fogom nyitni az emberek szívét, és ők befogadnak téged. Én pedig kezed által megalapítok egy gyülekezetet;

8 És te aerősítsd meg őket, és készítsd fel őket arra az időre, amikor összegyűjtetnek.

9 Legyél atürelmes a bsanyargattatásokban, ne szidalmazd azokat, akik szidalmaznak! Szelídséggel cirányítsd házadat, és legyél állhatatos!

10 Íme, azt mondom neked, hogy legyél orvosa az egyháznak, de ne a világnak, mert ők nem fogadnak be téged.

11 Menj utadra, ahova én akarom, és a aVigasztaló által megadatik neked, hogy mit tegyél és hova menjél.

12 Mindig aimádkozz, nehogy bkísértésbe ess, és elveszítsd jutalmadat!

13 aLegyél mindvégig hűséges, és lásd, bén veled vagyok! Ezek a szavak nem embertől vagy emberektől valók, hanem tőlem, méghozzá Jézus Krisztustól, a te Megváltódtól, caz Atya akaratából. Ámen.