Szentírások
A Tan és a szövetségek 8
előző következő


8. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában (History of the Church, 1:36–37). A Mormon könyve fordítása során Oliver, aki továbbra is írnokként szolgált, jegyezve a próféta tollbamondását, azt kívánta, ruháztasson fel a fordítás ajándékával. Fohászára az Úr ezzel a kinyilatkoztatással adott választ.

1–5, Kinyilatkoztatás a Szentlélek hatalma által érkezik; 6–12, Isten rejtelmeinek ismerete és az ősi feljegyzések fordításának hatalma pedig hit által érkezik.

1 aOliver Cowdery, bizony, bizony, mondom neked, hogy amilyen biztosan él az Úr, aki a te Istened és Megváltód, éppen olyan biztosan btudást szerzel majd azon dolgokról, amiket chittel, őszinte szívvel kérsz, híve abban, hogy tudást szerzel a régi dfeljegyzések bevéséseit illetően, amelyek ősiek, és szentírásaim azon részeit tartalmazzák, amelyekről Lelkem emegnyilatkozása által volt szó.

2 Igen, íme, elmédben és aszívedben bszólok majd hozzád a cSzentlélek által, amely reád száll és a szívedben lakozik.

3 Most íme, ez a kinyilatkoztatás lelke; íme, ez az a lélek, amely által Mózes száraz talajon hozta át Izráel gyermekeit a aVörös-tengeren.

4 Ez tehát a te ajándékod, használd és áldott vagy, mert ki fog szabadítani téged ellenségeid kezéből, míg ha nem így lenne, megölnének téged és pusztulásba vinnék a lelkedet.

5 Ó, emlékezz ezekre a aszavakra, és tartsd be parancsolataimat! Emlékezz, ez a te ajándékod!

6 Mármost, nem ez minden ajándékod, mert van egy másik ajándékod, amely Áron ajándéka; íme, ez már sok mindent megmondott neked;

7 Íme, nincs más hatalom, csakis Isten hatalma, amely meghagyhatná, hogy veled legyen Áron ezen ajándéka.

8 Ne kételkedj tehát, mert ez Isten ajándéka; és kezedben tartod majd, és csodálatos munkákat végzel; és nincs hatalom, amely elvehetné azt a kezedből, mert ez Isten munkája.

9 Ennélfogva, amit csak kérsz tőlem, hogy ily módon mondjam meg neked, azt én megadom, és tudást kapsz azt illetően.

10 Emlékezz rá, hogy ahit nélkül semmit sem tehetsz; hittel kérjél tehát! Ne űzz tréfát ezekből a dolgokból; bne kérd azt, amit nem kellene!

11 Kérd azt, hogy ismerhesd Isten rejtelmeit, és hogy afordíthass és tudást nyerhess mindazon ősi feljegyzésekből, amelyek elrejtettek, amelyek szentek; és hited szerint lesz megtéve neked.

12 Íme, én vagyok az, aki ezt mondta; és én ugyanaz vagyok, aki kezdettől fogva szólt hozzád. Ámen.