Szentírások
A Tan és a szövetségek 119
előző következő

119. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, válaszként a fohászára: „Ó, Uram! Mutasd meg szolgádnak, mennyit követelsz meg néped javaiból tizedként” (History of the Church, 3:44). E kinyilatkoztatást megelőzően a tized törvénye, ahogyan azt ma értelmezzük, nem adatott meg az egyháznak. A tized kifejezés a fent idézett imában és a korábbi kinyilatkoztatásokban (64:23; 85:3; 97:11) nem csak egytized részt jelentett, hanem utalt az egyházi pénzalapnak tett minden önkéntes felajánlásra vagy hozzájárulásra. Az Úr korábban megadta az egyháznak a felajánlás törvényét és a javak sáfárságát, amivel kapcsolatban az egyháztagok (főleg a vezető elderek) olyan szövetségre léptek, ami örökre szólónak indult. Mivel sokan kudarcot vallottak abban, hogy e szövetség szerint éljenek, az Úr egy időre visszavonta azt, és helyette a tized törvényét adta az egész egyháznak. A próféta megkérdezte az Urat, hogy mennyit követel meg javaikból szent célokra. A válasz ez a kinyilatkoztatás volt.

1–5, A szentek fizessék ki fölös javaikat, majd tizedként évente adják oda jövedelmük egytizedét; 6–7, Ez meg fogja szentelni Sion földjét.

1 Bizony, így szól az Úr, megkövetelem, hogy afölös javaikat mind helyezzék egyházam püspökének a kezébe Sionban,

2 aHázam felépítésére, és Sion alapjának lefektetésére, és a papság részére, és egyházam elnökségének adósságaira.

3 És ez lesz a kezdete népem atizedfizetésének.

4 És ezt követően azok, akik ily módon tizedet fizettek, fizessenek évente egytized részt minden jövedelmükből; és legyen ez örökre állandó törvény nekik, szent papságomnak, mondja az Úr.

5 Bizony mondom nektek, legyen úgy, hogy mindazok, akik aSion földjére gyűlnek, fizessenek tizedet fölös javaik tekintetében, és tartsák be ezt a törvényt, vagy ne találtassanak méltónak arra, hogy közöttetek éljenek.

6 És azt mondom nektek, ha népem nem tartja be ezt a törvényt, hogy szentnek tartsa azt, és e törvény által megszentelje nekem aSion földjét, hogy rendelkezéseim és ítéleteim be legyenek tartva azon, hogy az a legszentebb lehessen, akkor íme, bizony mondom nektek, hogy az nem lesz Sion földje számotokra.

7 És legyen ez példa Sion minden acövekének. Így lesz. Ámen.