Szentírások
A Tan és a szövetségek 72
előző következő

72. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. december 4-én (History of the Church, 1:239–241). Számos elder és egyháztag gyűlt össze, hogy megtudják, mi a kötelességük, és tovább épüljenek az egyház tanításait illetően. Ez a szakasz két, ugyanazon a napon kapott kinyilatkoztatást von össze. Az első nyolc vers ismerteti Newel K. Whitney püspöki elhívását. Őt ezt követően elhívták és elrendelték, amely után megkapták a 9–26-os verseket, amik további tudnivalókat közölnek a püspök kötelességeit illetően.

1–8, Az elderek adjanak számot sáfárságukról a püspöknek; 9–15, A püspök vezeti a tárházat, és ő viseli gondját a szegényeknek és a szűkölködőknek; 16–26, A püspökök igazolják az elderek érdemességét.

1 Hallgassatok ide, és halljátok meg az Úr hangját, Ó ti, akik összegyűltetek, akik egyházam afőpapjai vagytok, akiknek a bkirályság és a hatalom adatott.

2 Mert íme, így szól az Úr: Célszerűnek látom, hogy kineveztessék számotokra, vagyis közületek, az egyház számára egy apüspök, az Úr szőlőskertjének ebben a részében.

3 És bizony, e dologban bölcsen cselekedtetek, mert az Úr minden asáfár kezétől megköveteli, hogy belszámoljon csáfárságával, az időben és az örökkévalóságban is.

4 Mert aki hűséges és abölcs az idő során, érdemesnek számít, hogy örökölje az Atyám által neki elkészített bpalotákat.

5 Bizony mondom nektek, az egyház elderei aszőlőskertem e részében számoljanak el sáfárságukkal a püspöknek, akit szőlőskertem e részében kinevezek.

6 Ezek a dolgok kerüljenek feljegyzésre, hogy átadják őket a püspöknek Sionban.

7 És a apüspök kötelességét ismertetik a megadott parancsolatok, valamint a konferencia hangja.

8 És most, bizony mondom nektek, aNewel K. Whitney szolgám az az ember, akit e hatalomra ki kell jelölni és el kell rendelni. Ez az Úr, a ti Istenetek, a ti Megváltótok akarata. Így lesz. Ámen.

9 Az Úr szava, kiegészítve a megadott törvényt, ismertetve a püspök kötelességét, akit az egyháznak a szőlőskert e részében elrendeltek, amely bizony ez –

10 Hogy vezesse az Úr atárházát; hogy átvegye az egyház pénzeit a szőlőskert e részében;

11 Hogy számadást vegyen az elderektől, amint azt már megparancsoltam; és aszolgálja igényeiket, akik fizessenek azért, amit kapnak, amennyiben van mivel fizetniük;

12 Hogy ezt is egyházamnak, a szegényeknek és a szűkölködőknek lehessen felajánlani.

13 És akinek anincs mivel fizetnie, vegyenek tőle számadást és adják át ezt Sion püspökének, aki fizesse ki az adósságot abból, amit az Úr a kezébe helyez.

14 És a hűek fáradozásai, akik lelki dolgokban munkálkodnak, tanítva az evangéliumot és a királyság dolgait az egyháznak, valamint a világnak – ezek egyenlítsék ki az adósságot Sion püspökének;

15 Így ez az egyháztól érkezik, mert a atörvény szerint minden olyan embernek, aki feljön Sionba, minden dolgot a püspök elé kell helyeznie Sionban.

16 És most, bizony mondom nektek, hogy amint a szőlőskert e részében minden eldernek el kell számolnia sáfárságával a szőlőskert e részében lévő püspöknek –

17 A szőlőskert e részében lévő bírótól vagy püspöktől kapott, Sionban a püspöknek szóló abizonyítvány minden embert elfogadhatóvá tesz, és minden dolognak eleget tesz, hogy örökséget kapjanak, és bölcs bsáfárként, valamint hű munkásként fogadják őket;

18 Máskülönben ne fogadja el őket Sion püspöke.

19 És most, bizony mondom nektek, hogy minden eldert, aki számot ad az egyház püspökének a szőlőskert e részében, javasolja az a gyülekezet vagy gyülekezetek, ahol munkálkodik, hogy magát és elszámolásait minden dologban jóváhagyassa.

20 Továbbá szolgáim, akik sáfári kinevezést kaptak egyházam aírásbeli ügyei felett, minden dologban kérjenek segítséget a püspöktől, illetve püspököktől –

21 Hogy ki lehessen adni a akinyilatkoztatásokat, és eljuthassanak a föld széleiig; hogy ők is hozzájuthassanak pénzekhez, amelyek minden dologban javára válnak majd az egyháznak;

22 Hogy ők is minden dologban jóváhagyottá tegyék magukat, és bölcs sáfároknak számítsanak.

23 És most, íme, legyen ez példa egyházam minden szerteágazó gyülekezete számára, amely földön csak megalapíttatnak. És most bevégzem az általam elmondottakat. Ámen.

24 Néhány szó, kiegészítve a királyság törvényeit, ami az egyház tagjait illeti – azokat, akiket a Szent Lélek akijelölt, hogy felmenjenek Sion földjére, és azokat, akiknek kiváltságában áll felmenni Sion földjére –

25 Vigyenek fel a püspöknek egy bizonyítványt, az egyház három elderétől, vagy egy bizonyítványt a püspöktől;

26 Különben aki felmegy Sion földjére, nem számít majd bölcs sáfárnak. Ez is példa. Ámen.