Szentírások
A Tan és a szövetségek 23
előző következő


23. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, Hyrum Smith-nek, Samuel H. Smith-nek, id. Joseph Smith-nek, valamint id. Joseph Knightnak, 1830 áprilisában, a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:80). A megnevezett öt személy azon őszinte kívánságának eredményeként, hogy megtudják az őket illető kötelességeket, a próféta megkérdezte az Urat, és ezt a kinyilatkoztatást kapta.

1–7, Ezek a korai tanítványok elhívást kapnak a prédikálásra, a buzdításra és az egyház erősítésére.

1 Íme, tehozzád szólok, Oliver, egy pár szót. Íme, áldott vagy, és nem állsz kárhoztatás alatt. Óvakodj azonban a akevélységtől, nehogy bkísértésbe ess!

2 Elhívásodat tudasd az egyházzal, valamint a világ előtt is, és szíved megnyittatik, hogy prédikáld az igazságot mostantól fogva mindörökre. Ámen.

3 Íme, tehozzád szólok, Hyrum, egy pár szót; mert te sem állsz kárhoztatás alatt, és nyitva van a szíved, és megoldódott a nyelved; és elhívásod a buzdítás, valamint az egyház folyamatos aerősítése. Kötelességed tehát örökre az egyház iránti, és ez családod miatt van. Ámen.

4 Íme, szólok egy pár szót tehozzád, aSamuel; mert te sem állsz kárhoztatás alatt, és elhívásod a buzdítás, valamint az egyház erősítése; és te még nem kaptál elhívást arra, hogy a világ előtt prédikálj. Ámen.

5 Íme, szólok egy pár szót tehozzád, Joseph; mert te sem állsz kárhoztatás alatt, és elhívásod a buzdítás, valamint az egyház erősítése; és ez a te kötelességed mostantól fogva mindörökre. Ámen.

6 Íme, kijelentem neked, Joseph Knight, e szavak által, hogy fel kell venned a akeresztedet, amely szerint bhangosan cimádkoznod kell a világ előtt, valamint titokban is, és a családodban, és barátaid között, és mindenhol.

7 És íme, kötelességed acsatlakozni az igaz egyházhoz, és folyamatosan buzdításnak szentelni a beszédedet, hogy megkaphasd a munkás jutalmát. Ámen.