Szentírások
A Tan és a szövetségek 16
előző következő


16. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás ifj. Peter Whitmernek, 1829 júniusában, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:51). (Lásd a 14. szakasz fejlécét.) Ifj. Peter Whitmer később egyike lett a Mormon könyve nyolc tanújának.

1–2, Az Úr karja az egész földet átfogja; 3–6, Az evangélium prédikálása és a lelkek megszabadítása a legértékesebb dolog.

1 aHallgass ide, Peter szolgám, és halld meg Jézus Krisztusnak, a te Uradnak és Megváltódnak a szavait!

2 Mert íme, élesen és hatalommal szólok hozzád, mert karom az egész földet átfogja.

3 És elmondom neked azt, amit senki ember nem tud, egyedül te és én –

4 Mert sokszor kívántad tőlem, hogy tudd, mi lenne a legértékesebb számodra.

5 Íme, áldott vagy ezen dolog miatt, és mert elmondod szavaimat, amelyeket neked adtam, parancsolataim szerint.

6 És most, íme, azt mondom neked, az lesz számodra a legértékesebb dolog, ha bűnbánatot hirdetsz ennek a népnek, hogy lelkeket hozhass énhozzám, hogy megpihenhess velük Atyám királyságában. Ámen.