Szentírások
A Tan és a szövetségek 94
előző következő


94. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. május 6-án (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon és Jared Carter kinevezése az egyház építkezési bizottságába.

1–9, Az Úr parancsolatot ad azt illetően, hogy építsenek házat az elnökség munkájához; 10–12, Épüljön ház a nyomdának; 13–17, Bizonyos örökségek kijelölése.

1 Továbbá, bizony mondom nektek, abarátaim, parancsolatot adok nektek, lássatok hozzá ahhoz, hogy itt, Kirtland földjén, kezdve az én házamnál, felvázoljátok és előkészítitek Sion bcöveke városának kezdetét és alapját.

2 És íme, ezt azon aminta szerint kell megtenni, amelyet én adtam nektek.

3 És a délre eső első telket ajánljátok fel nekem, az elnökség házának építésére, az elnökség munkájára, kinyilatkoztatások elnyerésére; valamint az aelnökség elrendelt szolgálatának munkájára, minden olyan dologban, ami az egyházhoz és a királysághoz tartozik.

4 Bizony mondom nektek, épüljön úgy, hogy ötvenöt, illetve hatvanöt láb legyen annak szélessége és hosszúsága a belső pitvarban.

5 És legyen egy alsó pitvar és egy felső pitvar, azon minta szerint, amely ezután adatik meg nektek.

6 És szenteljétek ezt az Úrnak, annak alapzatától, a papság rendje szerint, azon minta szerint, amely ezután adatik meg nektek.

7 És szenteljétek ezt teljesen az Úrnak, az elnökség munkájára.

8 És semmi atisztátalan dolgot ne engedjetek be abba; és ott lesz bdicsőségem, és ott lesz jelenlétem.

9 Ha azonban bármi atisztátalan dolog bemegy, nem lesz ott dicsőségem; és nem megy be jelenlétem.

10 Továbbá, bizony mondom nektek, a délre eső második telket szenteljétek nekem, nékem épülő ház építésére, szentírásaim afordításának bnyomtatási munkálataira, és minden olyan dologra, amit megparancsolok nektek.

11 És legyen ötvenöt, illetve hatvanöt láb annak szélessége és hosszúsága, a belső pitvarban; és legyen alsó és felső pitvar.

12 És ezt a házat szenteljétek teljesen az Úrnak, annak alapzatától, a nyomtatás munkájára, minden olyan dologban, amit megparancsolok nektek, hogy szent, megrontatlan legyen, minden dologban a minta szerint, amint az megadatik nektek.

13 És a harmadik telken Hyrum Smith szolgám kapja meg örökségét.

14 És az északra eső első és második telken Reynolds Cahoon és Jared Carter kapja meg örökségét –

15 Hogy elvégezhessék azt a munkát, amit kijelöltem számukra, hogy bizottságot alkossanak házaim felépítésére, azon parancsolat szerint, amit én, az Úristen, megadtam nektek.

16 Ez a két ház ne épüljön fel addig, amíg parancsolatot nem adok nektek őket illetően.

17 És most, ez alkalommal nem adok nektek többet. Ámen.