Szentírások
A Tan és a szövetségek 15
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

15. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás John Whitmernek, 1829 júniusában, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:50). (Lásd a 14. szakasz fejlécét.) Az üzenet meghitten és figyelemre méltóan személyes, mert az Úr olyan valamiről beszél, amit csak John Whitmer és ő tudott. John Whitmer később egyike lett a Mormon könyve nyolc tanújának.

1–2, Az Úr karja az egész földet átfogja; 3–6, Az evangélium prédikálása és a lelkek megszabadítása a legértékesebb dolog.

1 Hallgass ide, John szolgám, és hallgasd meg Jézus Krisztusnak, a te Uradnak és Megváltódnak a szavait!

2 Mert íme, élesen és ahatalommal szólok hozzád, mert karom az egész földet átfogja.

3 És elmondom neked azt, amit senki ember nem tud, egyedül te és én –

4 Mert sokszor kívántad tőlem, hogy megtudd, mi lenne a legértékesebb számodra.

5 Íme, áldott vagy ezen dolog miatt, és mert elmondod szavaimat, amelyeket neked adtam, parancsolataim szerint.

6 És most, íme, azt mondom neked, hogy az lesz számodra a legértékesebb dolog, ha abűnbánatot hirdetsz ennek a népnek, hogy lelkeket hozhass énhozzám, hogy bmegpihenhess velük cAtyám dkirályságában. Ámen.