Szentírások
A Tan és a szövetségek 129
előző következő

129. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által adott utasítások, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1843. február 9-én, ismertetve azt a három fő kulcsot, melyek által felismerhető a szolgálattevő angyalok és lelkek igaz természete (History of the Church, 5:267).

1–3, Feltámadt és lélektestek is vannak a mennyben; 4–9, Kulcsok, amelyek által azonosíthatók a fátyol mögül érkező hírnökök.

1 Kétféle lény van a amennyben, nevezetesen: bAngyalok, akik cfeltámadt személyek, húsból és csontból való testtel –

2 Például, Jézus azt mondta: Tapogassatok meg engem és lássatok, mert a aléleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van.

3 Másodszor: tökéletessé tett aigaz emberek blelkei, akik nem támadtak fel, de ugyanazt a dicsőséget öröklik.

4 Amikor hírnök érkezik, azt mondván, hogy üzenete van Istentől, ajánld fel neki kezed és kérd meg őt, hogy fogjon kezet veled.

5 Ha angyal, akkor megteszi, és érezni fogod a kezét.

6 Ha egy tökéletessé tett igaz ember lelke, akkor dicsőségében érkezik; mert ez az egyetlen módja annak, hogy megjelenhessen –

7 Kérd meg, hogy fogjon veled kezet, de ő nem mozdul majd, mert a menny rendjével ellentétes lenne az, hogy az igaz ember megtévesszen; át fogja azonban adni az üzenetét.

8 Ha az aördög az a fény angyalaként, akkor midőn arra kéred, hogy fogjon kezet veled, fel fogja ajánlani neked kezét, te azonban nem érzel majd semmit; így hát leleplezheted őt.

9 Ez a három fő kulcs, ami által tudhatod, hogy valamely szolgálat Istentől való-e.