Szentírások
A Tan és a szövetségek 83
előző következő

83. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Independence-ben, 1832. április 30-án (History of the Church, 1:269–270). A próféta éppen tanácskozott a testvérekkel, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkapták.

1–4, A nők és a gyermekek jogot formálnak arra, hogy férjük, illetve apjuk eltartsa őket; 5–6, Az özvegyek és az árvák jogot formálnak arra, hogy az egyház eltartsa őket.

1 Bizony, így szól az Úr, azokon a nőkre és gyermekekre vonatkozó egyházi törvényeken túl, akik az egyházhoz tartoznak, és aelvesztették férjüket, illetve apjukat:

2 A nők ajogot formálnak arra, hogy férjük eltartsa őket, míg férjük el nem vétetik; és ha nem találtatnak vétkesnek, akkor tagjai a közösségnek az egyházban.

3 És ha nem hűségesek, akkor nem tagjai a közösségnek az egyházban; de az ország törvényei szerint ott maradhatnak örökségükön.

4 Minden agyermeknek joga van arra, hogy szülei eltartsák, amíg nem nagykorú.

5 Ezt követően pedig fordulhatnak az egyházhoz, vagyis más szavakkal az Úr atárházához, ha szüleiknek nincs miből örökséget adni nekik.

6 És a tárházat az egyháztagok felajánlásai tartsák fenn; és gondoskodjanak az aözvegyekről és az árvákról, valamint a bszegényekről. Ámen.