Szentírások
A Tan és a szövetségek 117
előző következő

117. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, William Marks, Newel K. Whitney és Oliver Granger közvetlen kötelességeit illetően (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Az Úr szolgái ne kívánjanak földi dolgokat, mert „mit számít az Úrnak a vagyon?”; 10–16, Hagyjanak fel a lélek kicsinyességével, és áldozataik szentek lesznek az Úrnak.

1 Bizony, így szólok én, az Úr, William Marks szolgámhoz, valamint Newel K. Whitney szolgámhoz: gyorsan rendezzék üzleti dolgaikat, és menjenek el Kirtland földjéről, mielőtt én, az Úr, újra havat küldök a földre.

2 Ébredjenek, keljenek fel, és jöjjenek elő, és ne maradjanak, mert én, az Úr, parancsolom ezt.

3 Ha tehát maradnak, akkor nem lesz jó dolguk.

4 Bánják meg előttem minden bűnüket, és minden vággyal telt kívánságukat, mondja az Úr; mert mit számít nékem a avagyon? – mondja az Úr.

5 A kirtlandi javakat fordítsák az aadósságok kifizetésére, mondja az Úr. Menjenek, mondja az Úr, és ami megmarad, az maradjon a ti kezetekben, mondja az Úr.

6 Mert nem enyémek-e az ég madarai, valamint a tenger halai, és a hegyek vadjai? Nem én alkottam a földet? Nem én tartom-e kezemben a föld nemzetei összes hadseregének asorsát?

7 Nem fogom-e rügyezővé és virágzóvá, és bőségben termővé tenni az aelhagyott helyeket? – mondja az Úr.

8 Nincs elég hely aÁdám-ondi-Ámán hegyein, és Olaha bSinehah síkságain, vagyis azon a cföldön, ahol Ádám lakott, hogy kívánnotok kellene azt, ami csupán a csepp, vagy el kellene hanyagolnotok a latban többet nyomó dolgokat?

9 Jöjjetek hát fel ide, népem földjére, méghozzá Sionba.

10 William Marks szolgám legyen kevés dolog felett ahűséges, és sok felett lesz uralkodó. Elnököljön népem között Far West városában, és áldassék meg népem áldásaival.

11 Newel K. Whitney szolgám szégyellje magát a anikolaiták bandája, és minden btitkos utálatosságuk miatt, és lelkének minden kicsinysége miatt énelőttem, mondja az Úr, és jöjjön fel Ádám-ondi-Ámán földjére, és legyen cpüspöke népemnek, mondja az Úr, nem névleg, hanem tettben, mondja az Úr.

12 Továbbá, azt mondom nektek, emlékszem aOliver Granger szolgámra; íme, bizony mondom neki, hogy neve szent emlékezetben tartatik nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké, mondja az Úr.

13 Küzdjön tehát komolyan egyházam Első Elnökségének megváltásáért, mondja az Úr; és amikor elbukik, keljen fel újra, mert aáldozata szentebb lesz számomra, mint gyarapodása, mondja az Úr.

14 Jöjjön tehát fel gyorsan ide, Sion földjére; és a megfelelő időben kereskedő lesz, az én nevemben, mondja az Úr, népem javára.

15 Senki ne vesse meg tehát Oliver Granger szolgámat, inkább örökkön örökké legyenek rajta népem áldásai.

16 Továbbá, bizony mondom nektek, Kirtland földjén minden szolgám emlékezzen az Úrra, Istenére, valamint házamra, hogy szentnek tartsák és őrizzék meg azt, és hogy a nekem megfelelő időben felülkerekedjenek a pénzváltókon, mondja az Úr. Így lesz. Ámen.