Szentírások
A Tan és a szövetségek 137
előző következő


137. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott látomás az Ohio államban lévő kirtlandi templomban, 1836. január 21-én (History of the Church, 2:380–381). Az alkalom a felruházás addig kinyilatkoztatásra került szertartásainak végzése volt.

1–6, A próféta látja fivérét, Alvint a celesztiális királyságban; 7–9, Kinyilatkoztatásra kerül a halottak szabadulásának tana; 10, Minden gyermek megszabadul a celesztiális királyságban.

1 aFeltárultak előttünk az egek, és láttam Isten bcelesztiális királyságát, valamint annak dicsőségét; hogy ctestben vagy azon kívül, azt nem tudom megmondani.

2 Láttam azon akapu mindent meghaladó szépségét, amelyen belépnek majd e királyság örökösei, blángoló tűzkarikákhoz hasonlított;

3 És Isten atündöklő trónját, amelyen ott ült az bAtya és a cFiú.

4 Láttam e királyság csodaszép utcáit, amelyek aarannyal kikövezettnek látszottak.

5 Láttam aÁdám atyát és bÁbrahámot; valamint capámat és danyámat; és eAlvin fivéremet, aki már régen elszunnyadt;

6 És azon csodálkoztam, hogyan nyerhetett aörökséget ebben a királyságban, mivel azt megelőzően távozott el ebből az életből, hogy az Úr kinyújtotta volna kezét Izráel bmásodszori összegyűjtésére, és nem ckeresztelkedett meg a bűnök bocsánatára.

7 Így szólt hozzám az Úr ahangja, mondván: Mindazok, akik ezen evangélium bismerete nélkül haltak meg, akik befogadták volna azt, ha megengedték volna nekik, hogy itt maradjanak, cörökösei lesznek Isten dcelesztiális királyságának;

8 És mindazok, akik ezután halnak meg annak ismerete nélkül, akik teljes szívükkel abefogadták volna azt, örökösei lesznek ennek a királyságnak.

9 Mert én, az Úr, minden embert acselekedetei szerint bítélek majd meg, cszívük vágya szerint.

10 És azt is láttam, hogy minden olyan gyermek, aki a afelelősségre vonhatóság éveinek elérése előtt hal meg, bmegszabadul a menny celesztiális királyságában.