Ábrahám
  Footnotes
  Theme

  Ábrahám

  Tháré fia, a káldeai Urban született (1 Móz. 11:26, 31; 17:5). Az Úr prófétája, akivel örök szövetségeket kötött az Úr, és akin keresztül a föld minden nemzete megáldatik. Ábrahám neve eredetileg Ábrám volt.

  Ábrahám könyve

  Ábrahám által írt ősi feljegyzések, amelyek 1835-ben kerültek az egyház tulajdonába. A feljegyzéseket és néhány múmiát egyiptomi katakombákban fedezte fel Antonio Lebolo, aki Michael Chandlerre testálta azokat. Chandler 1835-ben állította ki ezeket az Egyesült Államokban. Joseph Smith barátai megvették ezeket Chandlertől, és a prófétának adták, aki lefordította őket. E feljegyzések közül néhány most megtalálható a Nagyértékű gyöngyben.

  Az első fejezet feljegyzi Ábrahám tapasztalatait a káldeai Urban, ahol gonosz papok megpróbálták feláldozni őt. A második fejezet Kánaánba tett utazásáról szól. Az Úr megjelent neki és szövetségeket kötött vele. A harmadik fejezet feljegyzi, hogy Ábrahám látta a világegyetemet, és megértette a mennyei testek közötti kapcsolatokat. A 4–5. fejezet egy másik beszámoló a teremtésről.

  Ábrahám magja

  Olyan emberek, akik Jézus Krisztus evangéliumának törvényei és szertartásai iránti engedelmesség által elnyerik azokat az ígéreteket és szövetségeket, amelyeket Isten tett Ábrahámnak. Férfiak és nők akkor nyerhetik el ezeket az áldásokat, ha szó szerint Ábrahám leszármazásából valók, illetve ha befogadtattak a családjába azáltal, hogy magukévá tették az evangéliumot és megkeresztelkedtek (Gal. 3:26–29; 4:1–7; T&Sz 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Ábr. 2:9–11). Ábrahám szó szerinti leszármazottai engedetlenség által elveszíthetik az áldásaikat (Róm. 4:13; 9:6–8).